Ειδήσεις & Άρθρα επικαιρότητας για την εκπαίδευση

Αυστηρότητα στο επίπεδο γνώσης των Ελληνικών

Αυστηρότητα στο επίπεδο γνώσης των Ελληνικών

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξελλες Κωνσταντινου Kαλλεργη

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται η Ελλάδα λόγω των… ύποπτα αυστηρών απαιτήσεων σε επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας που επιβάλλει η νομοθεσία σε όσους Ευρωπαίους επιθυμούν να διδάξουν στη χώρα.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει, πράγματι, ότι «οι δικαιούχοι της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος–μέλος υποδοχής». Ομως, τι ακριβώς σημαίνει «απαραίτητες»; Στην Ελλάδα αυτό έχει προσδιορισθεί ως «άριστη γνώση» όπως πιστοποιείται από την απόκτηση πέντε ειδικών πτυχίων, εκ των οποίων μάλιστα τα τέσσερα μπορούν να αποκτηθούν μόνον επί ελληνικού εδάφους. Όπως επισημαίνει όμως η Επιτροπή, το δικαίωμα των κρατών–μελών να προσδιορίζουν εκείνα τι θεωρούν «απαραίτητο» επίπεδο γνώσης της γλώσσας από τους ξένους καθηγητές «δεν είναι απεριόριστο και πρέπει να είναι αναλογικό και αναγκαίο για την επίμαχη εργασία», σε άμεση συνάρτηση με «το πλαίσιο στο οποίο ασκούν το επάγγελμά τους και το πεδίο δραστηριοτήτων διδασκαλίας τους».

Πιο απλά, αν ένας Φινλανδός, για παράδειγμα, επιθυμεί να εργασθεί στην Ελλάδα ως καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας τότε μπορεί να απαιτηθεί να έχει το «απαραίτητο», εκ των πραγμάτων «άριστο» επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Αν όμως επιθυμεί να εργασθεί ως καθηγητής της φινλανδικής ή άλλης γλώσσας ή ακόμα και της… τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων, τότε σίγουρα δεν μπορεί να απαιτείται να έχει «άριστη» γνώση της γλώσσας, αποκλειστικά πιστοποιημένη με πέντε πτυχία (εκ των οποίων τα τέσσερα θα αποκτήσει διαμένοντας στη χώρα).

Συμπεραίνει έτσι και μάλλον δικαίως η Επιτροπή ότι η απαίτηση δεν έχει καμία σχέση με τις διδακτικές ή άλλες ανάγκες αλλά κάτι πολύ πιο απλό: τον αποκλεισμό από την ελληνική εκπαιδευτική αγορά Ευρωπαίων καθηγητών προς όφελος των Ελλήνων συναδέλφων τους, κάτι που είναι παράνομο τόσο με βάση οδηγία του 2005, που είχε τότε εγκριθεί από την Ελλάδα, όσο και βάσει ορισμένων από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της Ενωσης που είναι η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Κατόπιν τούτου, η Ελλάδα έχει περιθώριο δύο μηνών να καταργήσει την απαίτηση αδιακρίτως «άριστης» γνώσης της γλώσσας. Αλλιώς θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για τα περαιτέρω…

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 27.06.2009 10:30:01
 
Αναγνώσθηκε 552 φορές