Εγκύκλιοι

_Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                                  

                                                                               Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                                    Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                                        Αθήνα       8 - 7 - 2002

ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                             Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Δ.Ε.                                                             71491 /Δ2                                                                                                            

ΤΜΗΜΑ  Α΄                                                                                                             

 

Μητροπόλεως 15

101 85 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις 

Πληροφορίες: A.Γούσιας                                                                       Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης

Τηλέφωνο: 3232904-3225889                                                                 ΄Εδρες τους

                     3234291-3237860                                                             

FAX: 32.48.264

                                                                                                            

ΘΕΜΑ:            «Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 

 Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/Α’) το ΥΠΕΠΘ θα προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού από τους εγγεγραμμένους  στον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄) όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 15 εδαφ. δ του Ν. 2909/01,  σε  ποσοστό 75% και από τους λαβόντες τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2000 σε ποσοστό 25%, των πληρούμενων  θέσεων εκπ/κών της  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σε προσωπικό ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2002-2003.

 Αναλυτικά  ο χρόνος υποβολής της αίτησης-δήλωσης, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  αναφέρονται παρακάτω ως ακολούθως:   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’
Υποψήφιοι πίνακα προσωρινών αναπληρωτών με 16μηνη προϋπηρεσία (ποσοστό 75%)

 

1.         Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του Ν. 2725/99 όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 15 εδαφ. δ του Ν. 2909/01 να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση από 9-7- 2002    μέχρι και  16- 7 -2002.

            Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μία μόνο Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και καταχωρείται με ηλεκτρονικό τρόπο.

2.        Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης διορισμού έχουν  όλοι οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα  της παραγρ. 1 της παρούσης που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους, ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΙ                                                     

ΠΕ0900          ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ1000          ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ1200          ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ1201             ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΕ1204 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ 1205            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ1208 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

 

ΠΕ1300          ΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΕ1400          ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ,  

                     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ1401          ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ1402          ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ1403          ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΕ 1404         ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ 1405         ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                    

ΠΕ1700          ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ1701          ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ 1705         ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ1702          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ1706          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΤ. ΕΜΠ.Ν. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ 1703         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ1707          ΗΛΕΚΤ/ΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ 1704         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ1708          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

 

ΠΕ1800          ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ1801          ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ1826          ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ1827          ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ1828          ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ 1802         ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ 1803         ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ 1835         ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ 1812         ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ 1813         ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ 1816         ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ 1836         ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ 1818         ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ 1807         ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ 1808         ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ 1833         ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ 1825         ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ 1810         ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ 1809         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ 1837         ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ 1832         ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

ΤΕ0100          ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΤΕΣ

ΤΕ0101          ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΤΕ0102          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ0103          ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕ0104          ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ0105          ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ0106          ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ0107          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕ0108          ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ0110          ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ0111          ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕ0112          ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ0113          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

ΤΕ0126          ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕ0129          ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ0130          ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ0133          ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                         

 

ΔΕ0100          ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΔΕ0101          ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ0102          ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ0104          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ0110          ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ0111          ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ

ΔΕ0112          ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ0113          ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ0115          ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ

 

            3.     I) Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ενταχθεί στον Ενιαίο Πίνακα του άρθρου 138 του ν.2725/999, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 εδ. α του ν.2909/01 (αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων).

                  II) Διευκρινίζεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα του άρθρου 138 του ν.2725/99 με περισσότερες από μία ειδικότητες, θα πρέπει να δηλώσουν με  ποια ειδικότητα επιθυμούν να διορισθούν, συμπληρώνοντας το σχετικό τετράγωνο.

 

4.       Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι:

                   α)      δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του Δημοσίου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

                   β)      δεν διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι,

                   γ)      είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας και το αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ένα μήνα από την πρόσληψή τους,

                   δ)      δεν έχουν αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία του Ι.Κ.Υ εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία.

 

5.       Ειδικότερα οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών το άρθρου 138 του ν.2725/99, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 εδ. δ του ν.2909/01 ( αναπληρωτές - ωρομίσθιοι χωρίς ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ), θα πρέπει  μαζί με τη δήλωσή τους να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά διορισμού.

 

5. 1.                 Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους

5.1.1.                Για πτυχιούχους  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται :

                  α)        Φωτοαντίγραφο του πτυχίου επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνική Πρεσβεία της χώρας που αποφοίτησε ή άλλη αρμόδια υπηρεσία

                 β)         Βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ  ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας  του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.)

                 γ)                 Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους  χορηγήθηκε από (i) το Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών  (ii) το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης  (iii) το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και  (iv ) την επιτροπή  του άρθρου 14  παρ. 10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης).

5.2.           Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου  (επικυρωμένη ).         Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

5.2.1                 Οι ομογενείς από Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ήπειρο που έχουν την υπηκοότητα των Κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα Κράτη             αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας   Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επίσης υποβάλλουν             βεβαίωση από το ίδιο Υπουργείο ότι είναι ΄Έλληνες το γένος και τη συνείδηση και πιστοποιητικό γεννήσεως-βαπτίσεως. Στην περίπτωση          που υποβάλλεται η βεβαίωση αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή          πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας.

5.3                   Οι υποψήφιοι Ιερείς που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές     τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία        Μητρόπολη.

5.3.1                Υποψήφιοι που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση           της υπηρεσίας τους στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους         αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

5.3.2                Από τους Κύπριους υποβάλλεται πιστοποιητικό τύπου Α΄ της Εθνικής Φρουράς Κύπρου επικυρωμένο από την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα βεβαίωση της Κυπριακής Πρεσβείας ότι είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι, εφόσον πρόκειται για Κύπριους που διαμένουν εκτός Κύπρου.

5.3.3                 Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα πού έχουν γεννηθεί, εφόσον έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι Έλληνες το γένος και τη συνείδηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.

5.3.4                 Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών    τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους,    υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

5.4.1                 Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν          βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα και ότι έχει παρέλθει ένα έτος, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.

5.4.2                 Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν  αντίγραφο επικυρωμένο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή  απόφαση 106841/1982 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».

5.5                          Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι:

                 α)    δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του Δημοσίου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

                 β)    δεν διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι,

                 γ)    είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας και το αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ένα μήνα από την πρόσληψή τους,

                 δ)    δεν έχουν αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία του Ι.Κ.Υ εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία.

6.                       Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων μπορούν να δηλώσουν μία (1) μέχρι τριάντα (30) περιοχές εφόσον υπάρχουν. Στη δήλωση θα συμπληρώνεται η περιοχή, με σειρά προτεραιότητας, π.χ., αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μαγνησίας (Κ.3502), δεύτερη τη Γ΄ περιοχή Καβάλας (Κ.2103), τρίτη την Α΄ περιοχή Σερρών (Κ. 4401), τότε θα γράψει δίπλα στον αριθμό 1 τον κωδικό 3502, στον αριθμό 2 τον κωδικό 2103 και στον αριθμό 3 τον κωδικό 4401β κλπ., με το λεκτικό της περιοχής.

7.                       α)  Όσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή ή μόνο στις περιοχές που δήλωσαν, συμπληρώνουν, για τη Β/θμια ή την Α/θμια Εκπ/ση το τετράγωνο με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.

                 β)  Όσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή και των δύο βαθμίδων Εκπ/σης (Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης) θα πρέπει να συμπληρώσουν με ΝΑΙ  και τα δύο τετράγωνα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

Επιτυχόντες  διαγωνισμού  ΑΣΕΠ  έτους  2000 (ποσοστό 25%)

1.                            Καλούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2000 των παρακάτω κλάδων να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση από   9 - 7 - 2002  μέχρι και  16 - 7 - 2002.  Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μία μόνο Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και καταχωρείται με ηλεκτρονικό τρόπο.

2.               Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης διορισμού έχουν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα κατάταξης επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έτους 2000 με σειρά κατάταξης κατά κλάδο και για τη κάλυψη των έναντι εκάστου κλάδου αναγραφομένων κενών ως ακολούθως :

 

 

ΚΛΑΔΟΙ

                                                                   

ΠΕ0900   ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

από 1 έως 12  για την κάλυψη  12 κενών σε δυσπρόσιτα σχολεία.

 

ΠΕ1000   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

από 1 έως  4  για την κάλυψη  4 κενών    σε δυσπρόσιτα σχολεία.

                                                                             

ΠΕ1200   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1260:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  από 1 έως 2  για την κάλυψη  2 οργανικών κενών.     

    

β)Ειδικότητα ΠΕ1280:ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ    

ο πρώτος στη σειρά  κατάταξης  για την κάλυψη  1 οργανικού κενού.    

           

ΠΕ1300  ΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

από 1 έως  2  για τη κάλυψη  2 κενών  σε δυσπρόσιτα σχολεία.

 

ΠΕ1400  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ,  

              ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1410:              ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ

                                                                ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 από 1 έως  2  για τη κάλυψη  2 κενών    σε δυσπρόσιτα σχολεία.                                     

β)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1440:ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &

                                                              ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

από 1 έως  4 για τη κάλυψη 1 κενού σε δυσπρόσιτα  σχολεία  και 3 οργανικών  κενών.                                                                                                                  

 

ΠΕ1800  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

α)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1810:ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ,

            ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ          ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ         

από 1 έως  3 για τη κάλυψη 3 κενών σε δυσπρόσιτα  σχολεία. 

                                                                                                                         

β)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1820: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

                                                  ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                

από 1  έως  7  για τη κάλυψη 7  κενών σε δυσπρόσιτα  σχολεία .

 

γ)Ειδικότητα ΠΕ1871: ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                   

ο πρώτος στην κατάταξη για την κάλυψη ενός οργανικού κενού.

 

δ)Ειδικότητα ΠΕ1861:ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ο πρώτος στην κατάταξη για την κάλυψη ενός οργανικού κενού σε ένα δυσπρόσιτο σχολείο.

 

ε)Ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ1880:ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

από 1 έως  2 για τη κάλυψη 2 οργανικών κενών.

 

στ)Ειδικότητα ΠΕ1874:ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                

από 1 έως  8 για τη κάλυψη 8 οργανικών κενών.

 

ζ)Ειδικότητα ΠΕ1838:ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ              

από 1 έως  3 για τη κάλυψη 3 οργανικών κενών.

 

η)Ειδικότητα ΠΕ1890  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                  

ο πρώτος στην κατάταξη για την κάλυψη ενός οργανικού κενού. 

 

θ)Ειδικότητα ΠΕ1840:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ                                            

ο πρώτος στην κατάταξη για την κάλυψη ενός οργανικού κενού. 

             

3.            Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 31 εδάφιο α του νέου νόμου,  η πλήρωση των κενών θέσεων στα δυσπρόσιτα σχολεία θα γίνει με την υποχρεωτική τοποθέτηση υποψηφίων κατά τις δηλώσεις προτίμησής τους. Στην περίπτωση που συμπίπτουν οι δηλώσεις προτίμησης για την ίδια  θέση τοποθετείται ο  υποψήφιος που έχει καλύτερη σειρά στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ.

                     Για το λόγο αυτό  όλοι οι υποψήφιοι  πρέπει  να δηλώσουν όλα τα προς πλήρωση δυσπρόσιτα σχολεία κατά σειρά προτίμησης, διότι τότε μόνο θα είναι βέβαιος ο διορισμός τους.

               

4.            α)    Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ0900, ΠΕ1000, ΠΕ1300, ΠΕ1410, ΠΕ1820, ΠΕ1861 έχουν δικαίωμα  να συμπληρώνουν μόνο τα προς πλήρωση δυσπρόσιτα σχολεία, δεδομένου ότι οι διοριστέοι είναι  ισάριθμοι  με τον αριθμό των κενών θέσεων στα δυσπρόσιτα σχολεία. .

              β)    Οι υποψήφιοι τών κλάδων ΠΕ1440, ΠΕ1810 μπορούν να δηλώσουν πέραν των δυσπρόσιτων σχολείων που δηλώνονται υποχρεωτικά, και τις περιοχές διορισμού, που επιθυμούν.   Ετσι  π.χ. αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β’ περιοχή Μαγνησίας (Κωδ. 3502), δεύτερη το δυσπρόσιτο Γυμνάσιο Σκύρου (Κωδ.1213010), τρίτη την Α’ περιοχή Σερρών (Κωδ. 4401), τότε θα γράψει δίπλα στον αριθμό 1 τον κωδικό 3502, στον αριθμό 2 τον κωδικό 1213010 και στον αριθμό 3 τον κωδικό 4401 με το λεκτικό της περιοχής ή του δυσπρόσιτου σχολείου.

             γ) Οι υποψήφιοι των λοιπών  κλάδων μπορούν να δηλώσουν μέχρι 30 περιοχές διορισμού εφόσον  υπάρχουν.

5.                       Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά διορισμού που απαιτούνται για το διορισμό των εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 εδάφ. δ του Ν. 2909/01 κατά τα αναφερόμενα στην παρ.  5 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσης.

6.                       Οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στα δυσπρόσιτα σχολεία υποχρεούνται να υπηρετήσουν για μια τριετία στο σχολείο που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο  41 του   Ν. 1143/1981   (ΦΕΚ 80 Α).

7.                       Όσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή ή μόνο στις περιοχές που δήλωσαν, συμπληρώνουν το τετράγωνο με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.

                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Γενικές   Οδηγίες

1.                            Επισημαίνεται ότι:

          α)         για την κάλυψη του 25% των πληρούμενων θέσεων εκπ/κών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από τους λαβόντες τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού για τους κλάδους ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18.

                   Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις προηγούνται οι υποψήφιοι τω ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

            β)    για την κάλυψη του 75% των πληρούμενων θέσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπ/σης από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του Ν. 2725/99, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 15 εδαφ. δ του Ν.2909/01, είναι απαραίτητη η κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ για τους κλάδους ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΤΕ01.

                   Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ10 δεν είναι απαραίτητη η κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, αλλά κατά τους διορισμούς προηγούνται οι έχοντες τα πλήρη προσόντα διορισμού.

            γ)    για την κάλυψη των οργανικών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το Ειδικό Σχολείο Καλλιθέας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) – κωδ. Σχολείου 4040532 - δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από το Ν. 2817/00.

2.                            Διευκρινίζεται ότι οι πολύτεκνοι που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν κατατάσσονται στους πίνακες των διοριστέων των ανωτέρω Κεφαλαίων Α’ και Β’ με απόλυτη προτεραιότητα. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με την  προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από τους  δήμους ή τις  κοινότητες.

3.                            Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό τύπου Α’ ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα (οι άρρενες). Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταθέσει ή δεν έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω πιστοποιητικό, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα και ότι θα καταθέσουν το πιστοποιητικό τύπου Α΄ κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Υποψήφιος που έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας προσκομίζει και πιστοποιητικό από την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι ικανός για διορισμό στο Δημόσιο.

4.                            Όλοι οι υποψήφιοι  πρέπει να συμπληρώσουν  με προσοχή την έντυπη αίτηση – δήλωση  προτίμησης και υποχρεωτικά  την ένδειξη  ότι είναι ή δεν είναι διορισμένoι  σε θέση μόνιμου  εκπ/κού  του ιδίου ή άλλου κλάδου, συμπληρώνοντας σε καταφατική περίπτωση τον αριθμό Μητρώου τους.

5.                              Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης – δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Συνοδευτικά σας στέλνουμε:

A.                      Έντυπα αίτησης – δήλωσης.

B.                      Πίνακες με τις περιοχές και  τις οργανικές θέσεις των δυσπρόσιτων σχολείων ως ακολούθως:

I.          Περιοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

II.        Οργανικά  κενά δυσπρόσιτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

 

Εφιστούμε την προσοχή  στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  για αυστηρό  και ενδελεχή έλεγχο  των αιτήσεων, δικαιολογητικών και λοιπών  νόμιμων προϋποθέσεων  που πρέπει να συντρέχουν  στους διοριστέους  εκπαιδευτικούς  κατά το χρόνο   διορισμού τους αλλά και κατά το χρόνο ορκωμοσίας  και ανάληψης υπηρεσίας. Οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του κεφαλαίου Β της παρούσας (επιτυχόντες του ΑΣΕΠ) θα αποσταλούν άμεσα στη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης της  Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, τμήμα  Α΄ Γραφείο  223.  Αντιθέτως οι δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων του κεφαλαίου  Α΄ (ενιαίου πίνακα του άρθρου  138 του  ν. 2725/99) θα παραμείνουν στην υπηρεσία σας.

Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων εκπ/κών.

 

                                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                         ΝΙΚ. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

 

 

 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                              Συνοδευτικό στην αριθμ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ        71491   /Δ2/8.-7-2002  εγκύκλιο          

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ   ΜΕ   ΚΕΝΕΣ   ΘΕΣΕΙΣ    Β/ΘΜΙΑΣ    ΕΚΠ/ΣΗΣ    2002

 

ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

 Β΄ Πειραιά,  Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας,  Γ΄ Αργολίδας,  Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Δ΄ Αρτας, Γ΄, Δ΄ Αχαϊας,  Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Β΄ Δράμας,  Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου,  Δ΄ ’Εβρου,  Γ΄, Δ΄ Ευβοίας, Α΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Γ΄, Δ΄ Ηλείας,  Β΄ Ηρακλείου,  Β΄ Θεσπρωτίας,  Δ΄ Ιωαννίνων,  Γ΄ Καβάλας,  Γ΄ Καρδίτσας,  Γ΄ Καστοριάς, Γ΄ Κέρκυρας,  Γ΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κοζάνης,  Γ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Γ΄ Λασιθίου, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Δ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ξάνθης, Β΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Γ΄ Ροδόπης,  Δ΄ Σάμου, Β΄ Τρικάλων,  Β΄ Φλώρινας,  Γ΄ Φωκίδας,  Γ΄ Χανίων,  Δ΄ Χίου

 

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αρτας, Β΄ Αχαϊας,  Α΄ Εβρου, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Ιωαννίνων, Δ΄ Καβάλας, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Μεσσηνίας,  Γ΄ Πρέβεζας,  Β΄ Σάμου, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φλώρινας

 

ΠΕ 12  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Δράμας

 

ΠΕ 12  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΝΑΥΠΗΓΟΙ

 Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Πειραιά

 

ΠΕ 12  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 Α΄, Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά

 

ΠΕ12  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 Α΄, Δυτ. Αττικής, Γ΄ Πειραιά

 

ΠΕ 12 ΧΗΜΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

Β΄ Δωδεκανήσου,  Γ΄ Φλώρινας.

 

ΠΕ13  ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευρυτανίας, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Κυκλάδες,  Γ΄ Λέσβου, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Σάμου

 

ΠΕ 14  ΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤ., ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

  Β΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας,  Β΄ Αχαϊας,  Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ημαθίας.

 

ΠΕ 14  ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αρκαδίας, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Δ΄ Ηλείας, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Ιωαννίνων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λασιθίου, Γ΄ Πρέβεζας, Β΄ Σάμου, Α΄ Φωκίδας

 

ΠΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦ.ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄ Ηλείας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄ Λέσβου, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Φωκίδας, Β΄ Χανίων.

 

ΠΕ 17  ΜΗΧΑΝ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

 Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά,  Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας,  Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Β΄ Γρεβενών, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου,  Β΄ Εβρου, Β΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου,  Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Γ΄ Ημαθίας,  Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Γ΄ Ιωαννίνων, Β΄ Καρδίτσας, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κιλκίς, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λάρισας,  Β΄, Γ΄ Λασιθίου,  Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Β΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Ξάνθης, Γ΄ Πέλλας, Β΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης,  Γ΄ Σάμου, Δ΄ Σερρών, Β΄ Τρικάλων, Γ΄ Φθιώτιδας,  Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου

 

ΠΕ 17  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

 Β΄Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας,  Β΄, Γ΄ Αρκαδίας, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου,  Β΄ Ευβοιας, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς,  Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας,  Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Δ΄ Λάρισας,  Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Γ ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Β΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Ξάνθης, Β΄ Πέλλας,  Β΄ Πιερίας, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Σάμου, Β΄ Σερρών, Α΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χίου

 

ΠΕ 17  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας,  Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Γ΄ Ημαθίας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Γ΄,  Δ΄ Κορινθίας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας,  Γ΄ Λασιθίου, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Γ΄ Πέλλας,  Β΄ Πιερίας, Γ΄ Χαλκιδικής, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου

 

ΠΕ 18  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

 Β΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ημαθίας, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κοζάνης

 

ΠΕ 18  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Β΄ Πειραιά,  Γ΄ Αργολίδας,  Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Δράμας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου,  Β΄ Ζακύνθου,  Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κορινθίας, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας,   Δ΄ Μαγνησίας,  Γ΄ Ξάνθης, Α΄ Πέλλας,  Β΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Β΄ Χαλκιδικής,  Α΄ Χίου

 

ΠΕ 18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 Β΄,΄ Αθήνας

 

ΠΕ 18  ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Δ΄ Αθήνας, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας

 

ΠΕ 18 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Α΄ Αχαϊας.

 

ΠΕ18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α ΄Αρκαδίας

 

ΠΕ 18  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

 Β΄ Πειραιά, Β΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας,  Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δράμας,  Α΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηρακλείου,  Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας,  Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λασιθίου

 

ΠΕ 18  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

  Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Λακωνίας, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ’  Αθήνας)

 

ΠΕ 18  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

Β΄ Δυτ. Αττικής,  Α΄ Πειραιά, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας

 

 

ΠΕ 18 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Β΄ Δωδεκανήσου

 

ΠΕ 18  ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας.

 

ΠΕ18 ΜΗΧΑΝ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α΄Αρκαδίας

 

ΠΕ 18  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

 Γ΄ Αθήνας,  Γ΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄ Λακωνίας,  Γ΄ Λέσβου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Τρικάλων, Α΄ Φθιώτιδας, Β΄ Χαλκιδικής, Α΄ Χίου

 

ΠΕ 18  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Δράμας,  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ’  Αθήνας)

 

ΠΕ 18 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Α΄Ανατ. Αττικής

 

ΤΕ01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

Δ΄ Αθήνας

 

ΤΕ 01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Β΄ Ανατολικής Αττικής, Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αχαΐας, Γ΄ Βοιωτίας, Γ΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ευβοίας, Β΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας,  Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄ Λάρισας, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Β΄ Πέλλας, Α΄ Ροδόπης, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χανίων

 

ΤΕ01 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α΄, Πειραιά, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας

 

ΤΕ 01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄ Πειραιά

 

ΤΕ01  ΔΟΜΙΚΟΙ

Α΄ Αρκαδίας, Β΄ Λέσβου, Β΄ Τρικάλων

 

 

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 Α΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευβοίας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Λακωνίας, Γ΄ Λάρισας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης

 

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Β΄ Πειραιά, Α΄ Αχαΐας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Φθιώτιδας

 

ΤΕ 01  ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Μαγνησίας

 

ΤΕ 01  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ΄ Αχαϊας, Β΄ Καβάλας

 

ΤΕ 01  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α΄ Ηρακλείου, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Φθιώτιδος

 

ΤΕ 01  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ΄ Θεσσαλονίκης,  Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων

 

ΤΕ 01  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚ.ΤΕΧΝ.-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛ.

           ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ’  Αθήνας)

 

ΤΕ 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

 Γ΄ Αθήνας.

 

ΤΕ 01 ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηλείας

 

ΤΕ 01  ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

Α΄ Κέρκυρας

 

ΤΕ01 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας

 

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς.

 

ΔΕ 01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτικής Αττικής Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κορινθίας, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Πιερίας, Γ΄ Σάμου

 

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄ Πειραιά

 

ΔΕ 01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α΄ Ανατ. Αττικής, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Βοιωτίας.

 

ΔΕ 01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ

Δ΄ Αθήνας

 

ΔΕ 01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Α΄ Ανατολικής Αττικής

 

ΔΕ 01 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ’  Αθήνας)

 

ΔΕ 01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ

Α΄ Δωδεκανήσου.

 

             

 

 

ΔΗΛΩΣΗ προτιμήσεων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης

(Εγκύκλιος  71491/Δ2/8-7-2002)

 

Προς το ΥΠΕΠΘ

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου

 

 

 

 

δια μέσου τ

 

 

 

 

Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ

 

 

ΑΦΜ

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τ. Κ.

 

ΠΟΛΗ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

 

 

EMAIL

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΛΕΚΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ:

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

ΟΜΟΖΥΓΟΣ

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΕΤΕ:

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΜΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

(εάν είστε διορισμένος και απαντήσατε ΝΑΙ δώστε τον Αριθμό Μητρώου σας)                                                                                 ΑΡ. ΜΗΤΡ.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣEIΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ /ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΟ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ /ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΟ

1

 

 

16

 

 

2

 

 

17

 

 

3

 

 

18

 

 

4

 

 

19

 

 

5

 

 

20

 

 

6

 

 

21

 

 

7

 

 

22

 

 

8

 

 

23

 

 

9

 

 

24

 

 

10

 

 

25

 

 

11

 

 

26

 

 

12

 

 

27

 

 

13

 

 

28

 

 

14

 

 

29

 

 

15

 

 

30

 

 

 

 

Ελέγχθηκε για την ακρίβεια των στοιχείων

 

Υπογραφή

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ

 

Υπογραφή

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 08.07.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 1366 φορές