Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Β. ΣΟΦΙΑΣ 15 10674 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ: 3393350

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΘΗΝΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.50/497/ΟΙΚ. 2432

ΠΡΟΣ:
1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ- Δ/ΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ
3. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
5. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤ/ΣΕΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΟΥΡΓ.ΟΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ
7. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΠΘ)
8. ΑΔΕΔΥ

ΚΟΙΝΟΠ. :
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΩΝ
2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
4. ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΔΑΔ/Φ50/473/257Ο5/15-11-2000, ΔΙΔΑΔ/Φ50/476/28222/13-12-2000, ΔΙΔΑΔ/Φ50/477/28598/19-12—2000 ΚΑΙ ΔΙΔΑΔ/Φ50/Ι91/1898/24-01-2001 ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001, ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ Υ.Κ.)

2. ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ) ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Υ.Κ. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙ0Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ.
ΣΤΟ ΑΝΩ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΦΜ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ).

Β) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΩΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ, Δ/ΝΣΕΙΣ) ΟΥΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ (ΑΦΜ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Σ’ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ.

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1599/86.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΙΤΕ ΤΑ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΙΔΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π0Υ ΤΗΡΕΙ ΤΟ (ΚΥΡΙΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
- ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ (ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ0 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.
- ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ (ΑΦΜ) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΗ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. Π0Υ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Κ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
4. ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
5. ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ


A. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ
B. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 01.02.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 1435 φορές