Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 Εγκύκλιοι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ερμού 15 101 85 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Κατσαμένη και Α. Αθανασόπουλο
Τηλέφωνο: 322.25.84, 32.45.820
FAX : 322.42.49
e-mail: elpinor@ypepth.gr, infolabs@ypepth.gr

Βαθμός Ασφαλείας:
Αθήνα, 06.02.2001
Αριθμ. Πρωτ.: Γ2/523<
Βαθμ. Προτερ.


Προς:ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση"

Το ΥπΕΠΘ στην προοπτική της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία εξοπλίζει σύγχρονα εργαστήρια, στηρίζει την ανάπτυξη και συγγραφή λογισμικού στην ελληνική γλώσσα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και συνεχίζει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα νέα προγράμματα επιμόρφωσης θα αρχίσουν το νωρίτερο το Σεπτέμβριο 2001.

Η διάρκεια της επιμόρφωσης προβλέπεται να είναι ένα σχολικό έτος, κατά το οποίο οι επιμορφούμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα και παρακολουθούν για έξι μήνες μαθήματα στο Παν/μιο, που υλοποιεί την επιμόρφωση της ειδικότητάς τους και για έξι μήνες κάνουν πρακτική εξάσκηση σε σχολεία. Ο συνολικός χρόνος της επιμόρφωσης θα αποτελεί πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία.

Μετά το τέλος της επιμόρφωσής τους οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα αναλάβουν την επιμόρφωση των καθηγητών των σχολείων, που θα τους οριστεί και που δεν είναι απαραίτητα στην περιοχή του σχολείου που υπηρετούν.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε “Προγράμματα επιμόρφωσης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση”, στέλνοντας αίτηση συμμετοχής και εκτενές βιογραφικό σημείωμα (χωρίς τα δικαιολογητικά που θα τα παρουσιάσουν όταν τους ζητηθούν), μέχρι τις 15 Μαρτίου 2001 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Υπ.Ε.Π.Θ.
Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Δ΄
Ερμού 15
10185 Αθήνα

ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις:
infolabs@ypepth.gr (υπόψη κ. Αθανασόπουλου)
ή
elpinor@ypepth.gr (υπόψη κας Κατσαμένη)

Μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων από ειδική επιτροπή, θα προσκληθούν για συνέντευξη όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών, που θα επιλεγούν τελικά ανά ειδικότητα μετά τη συνέντευξη, θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τη δυνατότητα των Παν/μίων.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε αιτήσεις εκπαιδευτικών, με οργανική θέση σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σ’ αυτές εντοπίζεται το πρόβλημα ύπαρξης εργαστηρίων, χωρίς αντίστοιχο αριθμό επιμορφωτών και ειδικότερα στις περιοχές Άρτας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λαρίσης, Λευκάδας, Μαγνησίας και Ρεθύμνου.

Για την καλύτερη αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος είναι σκόπιμο να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

1. Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα με την οποία έχει γίνει ο διορισμός, διεύθυνση κατοικίας, τηλ. εργασίας και κατοικίας, e-mail, οργανική θέση)
2. Στοιχεία για την τωρινή υπηρεσιακή θέση (σχολείο ή θέση απόσπασης), έτη υπηρεσίας, πραγματικά έτη διδασκαλίας στην έδρα.
3. Πλήρης τίτλος πτυχίου (Πανεπιστήμιο, Τίτλος, έτος απόκτησης)

Επίσης όσα από τα παρακάτω στοιχεία υπάρχουν, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αρχική επιλογή:

4. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
5. Επιμορφώσεις (είδος, φορέας, διάρκεια, έτος πραγματοποίησης)
6. Επιμορφώσεις σε θέματα νέων Τεχνολογιών (είδος, φορέας, διάρκεια, έτος πραγματοποίησης)
7. Εμπειρία χρήσης υπολογιστικών εργαλείων σχετική με το αντικείμενο της ειδικότητας τους.
8. Εμπειρία γενικής χρήσης τέτοιων εργαλείων, όπως για γραπτή έκφραση, χρήση λογιστικού φύλλου ή/και βάσης δεδομένων
9. Γνώση και χρήση δικτυακών υπηρεσιών (www, e-mail, κλπ.).
10. Εμπειρία χρήσης τέτοιων εργαλείων για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή στην εκπαιδευτική πράξη με μαθητές.
11. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ.
12. Ξένες γλώσσες

Ακόμη θα κριθεί θετικά η διαθεσιμότητα χρόνου και η δυνατότητα μετακίνησης του επιμορφούμενου στα διάφορα μέρη της χώρας, για τις ανάγκες της επιμόρφωσης .

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων. Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση οι κατέχοντες διοικητικές θέσεις, οι Δ/ντές Σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ, Κέντρων Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, κ.ά., εκτός εάν την 31-8-2001 λήγει η θητεία τους στη θέση αυτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΤΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Α. Τσουροπλή
- Γραφείο Ειδ .Γραμματέα κ. Δ. Παπαϊωάννου
- Γραφείο Ειδ. Γραμματέα κ. Γ. Τσαμασφύρου
- Δ/νση Σπουδών Δ. Ε/Τμήμα Δ’
Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 06.02.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 596 φορές