Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. κ΄Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 3228776, 3229664, 3225889, 3234291, 3232904
Fax: 3229479, 3248264

Αθήνα, 8-8-2001

Αρ.Πρωτ.                          Βαθμός Προτερ.
Δ2/9856                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης, Έδρες τους
ΚΟΙΝ: α) Προϊσταμένους Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης, Έδρες τους
         β) Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπ/κών για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων

Σε συνέχεια της αριθμ. Δ2/9432/1-8-01 εγκυκλίου μας, που αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης - δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών - ωρομίσθιων εκπ/κών για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα εξής:
1. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης προσ. αναπληρωτή για τις ανάγκες των σχολείων του πίνακα Δ (υποψήφιων εκπ/κών που έχουν τα προσόντα διορισμού και κατά σειρά που εξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους) προστίθεται:
"8. Ότι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου μου είναι η ακόλουθη:.............."
2. Ειδικά για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής και για τους υποψήφιους που δεν προέρχονται από τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, ούτε από την επετηρίδα διοριστέων, υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του πίνακα Δ και κατατάσσονται κατά σειρά α) κλάδος ΠΕ19-01, 20-01 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 1 στοιχ. α' και του του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του Π.Δ. 118/95, δηλ. πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα β) κλάδος ΠΕ19-02, 20-02 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 1 στοιχ. β', γ', δ' και ε' και του άρθρου 2 στοιχ. β' και γ' του ιδίου Π.Δ/τος, δηλ. πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή 16άμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, αποκτηθείσα σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε εκπ/κά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ. Η σειρά των υποψηφίων κατά περίπτωση καθορίζεται από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους.
3. Στον Ενιαίο Πίνακα Γ αναπληρωτών για τις ανάγκες των σχολείων κατατάσσονται οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων (επετηρίδα) κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της πάσης φύσεως προϋπηρεσίας τους με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομίσθιου στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που υπάγονται και στις δύο αυτές περιπτώσεις επιλέγουν και υποβάλλουν μόνο μία αίτηση. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής που έχουν προϋπηρεσία μπορούν, εφόσον αδυνατούν να υποβάλουν μέχρι τις 17 Αυγούστου μαζί με την αίτηση-δήλωση και τις τυχόν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, να δηλώνουν ιδιοχείρως στην αίτηση ότι θα υποβάλουν τις σχετικές βεβαιώσεις στο Υπουργείο το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2000 και είναι στους πίνακες διοριστέων καθώς για τους λαβόντες τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτό.
4. Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, και μόνο για τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσφέρει υπηρεσία σε σχολεία αρμοδιότητας της περιφέρειάς τους, μέσα σε σύντομο διάστημα από της υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερομένους, ώστε εντός της ανωτέρω προθεσμίας να έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους στο Υπουργείο Παιδείας.
5. Ως προς το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και ότι θα αναγραφεί ο τετραψήφιος κωδικός της οικείας Διεύθυνσης (κωδικός ΠΥΣΔΕ) και όχι περιοχές διορισμού ή πρόσληψης, όπως γίνεται από τους λοιπούς αναπληρωτές.

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο κ.Υπουργού
- Γραφείο κ.Υφυπουργού
- Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα
- Γεν.Δ/νση Διοίκησης ΠΕ. & Δ.Ε.
- Γεν.Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
- Δ/νση Προσωπικού ΠΕ.
- Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
- Γραφείο Ενημέρωσης ΚοινούΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 08.08.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 608 φορές