Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
/ Εγκύκλιοι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A' (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

Αθήνα, 14/9/2001

Αρ.Πρωτ. Δ2/64765
Βαθμ.Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γεωργ.Κουρούπη, Δημ.Χριστόπουλος
Τηλ.: 3228776, 3232904, FAX: 3248264, 3229479

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινήσεων

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/17-6-1999), οι τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών που προσλαμβάνονται από τον Πίνακα Α (άρθ.138, παραγρ.1, εδαφ.γ΄) γίνονται με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους σε συνδυασμό με τη συνδρομή προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης και συνυπηρέτησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ


Εσωτερική Διανομή:
1. Γεν. Δ/νση Διοικ. Πρωτ & Δευτ. Εκπ/σης
2. Γεν. Δ/νση Σπουδών Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης
3. Γεν. Δ/νση Θρησ/των
4. Δ/νσεις Προσωπικού Πρωτ. Εκπ/σης Δευτ. Εκπ/σης
5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
7. Δ/νσεις Σπουδών Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης
8. Ο.Λ.Μ.Ε.
9. Δ.Ο.Ε.
10.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2018, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 20.09.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 488 φορές