Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


ΥΠΕΠΘ. -Δ2/21669/3.10.96

ΘΕΜΑ : "Δίνονται πληροφορίες για υπερωρίες"

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και την αριθμ. 1941/22.8.96 γνώμη του γραφείου Νομικού Συμβούλου στης Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. σας γνωρίζουμε τα εξής:
.
1. Εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των υπηρετούντων στο σχολείο μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και β) οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας μετά και από τις ρυθμίσεις λειτουργικών υπεραριθμιών δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, πρέπει να προσλαμβάνεται αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
2. Εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και οι απομένουσες ώρες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού τότε είναι δυνατό οι ώρες αυτές ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή των πλησιέστερων σ' αυτό σχολείων με προαιρετική ή υποχρεωτική υπερωριακή διδασκαλία ή να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο (άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 1566/85) ή ωρομίσθιος (άρθρο 14 παρ. 17 του ν. 1566/85).
3. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομίσθιου, οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται όπως προβλέπεται στην παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/85. Η ρύθμιση αυτή είναι γενική και δεν εφαρμόζεται στους Δ/ντές Υποδ/ντές κ.λ.π. των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν, όσον αφορά το ωράριο διδασκαλίας ειδική ρύθμιση.
Αλλωστε θα ήταν παράλογο από τη μια ο νόμος να τους απαλλάσσει από κάποιες ώρες διδασκαλίας, με τον προφανή σκοπό να ασκούν κατά τις ώρες αυτές καλλίτερα τα καθήκοντα τους και από την άλλη να τους παρέχει τη δυνατότητα ή να τους υποχρεώνει να διδάσκουν τις ώρες αυτές έπ? αμοιβή.
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου η κάλυψη των ωρών διδασκαλίας που απομένουν είναι εξ αντικειμένου αδύνατη, τότε και μόνο, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι δυνατό να ανατίθεται στους έχοντες το ως άνω μειωμένο ωράριο εκπαιδευτικούς, υπερωριακή διδασκαλία.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 03.10.1996 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 899 φορές