Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 Εγκύκλιοι


YΠΕΠΘ
Δ2/22410
16 Οκτωβρίου 1996
 

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για αναπληρωτές

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3190/55 (ΦΕΚ 91/16.4.1995) "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του κώδικα περί καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων δεν μπορούν να είναι διαχειριστές ούτε εταίροι, Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
2. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται στον δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει έστω και ως απλός εταίρος σε Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
3. Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Υπαλληλικού κώδικα προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυτού εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις ισχύουσες γι΄αυτά διατάξεις.
4. Εξάλλου βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ. 191 τ. Α΄), οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εφαρμόζονται και για τους συμβασιούχους πολιτικούς υπαλλήλους.
5. Επομένως, από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή με αυτήν του μετόχου (προφανώς ο όρος αναφέρεται υπό την έννοια του εταίρου διότι στις ΕΠΕ δεν υπάρχουν μέτοχοι), σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 16.10.1996 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 702 φορές