Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


ΥΠΕΠΘ - Δ2/26818/16-12-1996

ΘΕΜΑ: "Δίνονται πληροφορίες για υπερωρίες σε συνέχεια του εγγράφου Δ2/21669/3-10-1996".

Σε συνέχεια του αριθμ. Δ2/21669/5-10-96 εγγράφου μας που αφορά ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε τα εξής ως προς την παράγραφο που αναφέρεται ότι "όπου η κάλυψη των ωρών διδασκαλίας που απομένουν είναι εξ αντικειμένου αδύνατη, τότε και μόνο, με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, είναι δυνατό να ανατίθεται στους έχοντες το ως άνω μειωμένο ωράριο εκπαιδευτικούς, υπερωριακή διδασκαλία".
Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν την έννοια ότι ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να γίνεται ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους έχοντες μειωμένο ωράριο: όπως ανάγκη διδασκαλίας μαθήματος στο ίδιο τμήμα από τον ίδιο καθηγητή, παραμεθόριες περιοχές - δυσπρόσιτες περιοχές - μικρά νησιά, όπου είναι αντικειμενικά αδύνατη η εξεύρεση αναπληρωτή ή ωρομισθίου.
Η μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας γίνεται για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων, που έχουν ανατεθεί στους εκπ/κούς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τους ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία.
Επομένως στις προτάσεις που μας στέλνετε για έγκριση υπερωριών να μην περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο. Σε όσες περιπτώσεις, που ήδη μας έχετε στείλει καταστάσεις εκπ/κών που περιέχουν καθηγητές με μειωμένο ωράριο έχουν εγκριθεί οι υπερωρίες μόνο όσων έχουν πλήρες ωράριο διδασκαλίας.
Σε περίπτωση, που εκ παραδρομής έχουν εγκριθεί υπερωρίες σε εκπ/κούς που δε δικαιούνται να μας ενημερώσετε ώστε να γίνει τροποποίηση της σχετικής απόφασης.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 16.12.1996 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 888 φορές