Ειδήσεις & Άρθρα επικαιρότητας για την εκπαίδευση

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Σε προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) προχώρησε ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Η προκήρυξη αφορά συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 6 μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2014 – 2015. Για την ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων προκηρύσσονται 7 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως επίσης για την ΕΠΑ.Σ. Λάρισας και αυτή της Καλαμπάκας. Από 5 θέσεις προκηρύσσονται για τις ΕΠΑ.Σ. Νεμέας και Κρήτης και 3 θέσεις για την ΕΠΑ.Σ. Συγγρού. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της ΕΠΑΣ ενδιαφέροντος τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης (20/08/2014). Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της ΕΠΑΣ μέχρι 30 Αυγούστου. Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Στην τελευταία περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη: http://www.agronews.gr/files/1/anakoinoseis/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%A3%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%9F%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1.pdf


Πηγή: http://www.agronews.gr/
Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2023, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 25.08.2014 08:50:01
 
Αναγνώσθηκε 4704 φορές