Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετατάξεις
Υπηρεσία Αμοιβαίων Μεταθέσεων
Περιοχές Μεταθέσεων/Αποσπάσεων/Οργανικών Θέσεων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ A'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ2009        2008        2007        2006        2005        2004        2003        2002        2001        2000        1998