Νόμοι και Προτάσεις Νομοσχεδίων

Το Σύνταγμα της Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/17.4.2001)   MS Word version - 176Kb Adobe Acrobat version - 179Kb

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις
Νόμος 3027/ΦΕΚ Α 152 Τροπολογίες στο σ/ν Σχέδιο Νόμου Εισηγητική Έκθεση

Οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών Εκπαίδευσης, αξιολόγηση, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών...
Νόμος Τροπολογίες στο σ/ν Πρόταση ν/σ Εισηγητική Έκθεση

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης...
Νόμος 2942/ΦΕΚ Α 202 Τροπολογίες στο σ/ν Πρόταση ν/σ Εισηγητική Έκθεση

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Νόμος 2909/ΦΕΚ Α 90 Πρόταση ν/σ Εισηγητική Έκθεση

2008        2007        2006        2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1985        1977