Εγκύκλιοι
30.07.2009 - Δημ. Νικηφόρος, Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
26.07.2009 - Δημ. Νικηφόρος, Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Αττικής: Ενημερωτικό για τις εκπαιδευτικές άδειες
11.06.2009 - Ειδικότητα ΠΕ17.12 Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
02.06.2009 - ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Δ/ΝΤΗΣ 2ου ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
22.04.2009 - Δημιουργία 58 Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης