Εγκύκλιοι
11.12.2006 - Φ.12/1155/125379/Γ1 Αναπλήρωση διδακτικών ημερών (Τροποποίηση – Συμπλήρωση)
07.12.2006 - /Γ2 - Χρήση κινητών τηλεφώνων
26.10.2006 - 112609/Δ2 - Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2006–2007
26.10.2006 - Φ.361.23/134/112752/Δ1 - Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης 2006–2007
02.10.2006 - E2100611/Δ2 - Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τη διενέργεια των εκλογών
02.10.2006 - 101181/Γ2 - Λειτουργία σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω εκλογών
15.09.2006 - 86884δ/Δ2 - Δυνατότητα πλήρωσης κενών διευθυντικών θέσεων από ανήκοντες στα τμήματα ένταξης
12.09.2006 - Εκλογές για ανάδειξη αιρετών μελών ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ
12.09.2006 - 91623/Δ2 - Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
08.09.2006 - 86884β/Δ2 - Διευκρίνισεις επί της πλήρωσης κενών διευθυντικών θέσεων
05.09.2006 - Φ.50/162/88353/Γ1 - Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
05.09.2006 - Φ.3/823/88155/Γ1 - Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006–7
28.08.2006 - 85427/Γ2 - Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
21.08.2006 - 83695/Α2 - Πρόσκληση Επιλογής Διευθυντών ΙΣΔΕ
11.08.2006 - 82154/Γ2 - Οδηγίες εφαρμογής πινάκων αντιστοιχίας μαθημάτων και ειδικοτήτων
02.08.2006 - 78833/Δ2 - Διευκρινίσεις για Πιστοποιητικό Στρατού
13.07.2006 - Φ.361.1/584/70873/Δ1 - Διορισμός πολυτέκνων εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης
13.07.2006 - Φ.361.1/582/70852/Δ1 - Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων πρόσληψης αναπληρωτών
03.07.2006 - 66167/Γ6 - Πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Προσωπικού για ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ
20.06.2006 - 61805/Γ6 - Υποβολή αιτήσεων για αναπληρωτές - ωρομισθίους για πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.
09.06.2006 - 58231/Γ2 - Βράβευση αριστούχων μαθητών
09.06.2006 - Φ.361.1/398α/55124/Δ1 - Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου Πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων
02.06.2006 - Φ.52/538/55805/Γ1 - Προμήθεια βιβλίων Γαλλικής & Γερμανικής για Ε & ΣΤ τάξεις Δημ.Σχολείου 2006-7
01.06.2006 - Φ.361.1/398/55124/Δ1 - Πρόσκληση εκπ/κών για ένταξη στους Πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων
23.05.2006 - 51690/Z2 - Απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
17.05.2006 - Εισαγωγή μαθητών στα ΤΕΕ Β Κύκλου ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2006–7
17.05.2006 - Εγκύκλιος εφαρμογής προγράμματος ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ μαθητείας ΟΑΕΔ
15.05.2006 - 47378/Δ2 - Χορήγηση Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 2006-2007
03.05.2006 - 43237/Δ2 - ¶δειες εκπαιδευτικού προσωπικού
02.05.2006 - Φ.11.2/828 - Αποσπάσεις εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία και Γραφεία Μειονοτικής Εκπ/σης
28.04.2006 - 42178/Γ6 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας-Β/θμιας σε ΚΔΑΥ
21.04.2006 - ΚΔΑΥ: Οδηγίες για εξέταση μαθητών/τριών με ειδική μαθησιακή δυσκολία
20.04.2006 - 40514/Δ2 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, κλπ.
19.04.2006 - 40513/Δ2 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας, σε υπηρεσίες και φορείς
28.03.2006 - 31779/Γ2 - Επιμόρφωση Εκπ/κών B/θμιας σε ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου
22.03.2006 - 29525/Ι - Μετακινήσεις εκπαιδευτικών & μαθητών στο εξωτερικό
20.03.2006 - Φ23/227/Γ1 - Επιβολή σωματικής τιμωρίας σε μαθητές
10.03.2006 - Φ52/283/22475/Γ1 - Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών στη 2η ξένη γλώσσα στην Α/θμια Εκπαίδευση
07.03.2006 - Φ.151/23572/Β6 - Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
02.02.2006 - 5215/Γ2 - Αποτύπωση Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων
09.01.2006 - Φ252/1813/Β6 - Υποβολή Αίτησης μαθητών Λυκείου για συμμετοχή στις εξετάσεις