Εγκύκλιοι
18.11.2005 - 130252/Δ2 - Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας για διορισμό από τον εν.πίνακα αναπληρωτών
15.11.2005 - 127939/Δ2 - Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας ΠΕ14.10, ΠΕ18.72, ΠΕ18.74, ΠΕ18.90 για μόνιμο διορισμό από πίνακες ΑΣΕΠ
02.11.2005 - Φ.252/121456/Β6 - Εξεταζόμενα μαθήματα & επιλογή επιστημονικών πεδίων
02.11.2005 - Φ.252/121456/Β6 - Εξεταζόμενα μαθήματα & επιλογή επιστημονικών πεδίων
20.09.2005 - 94886/Δ2 - Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
22.08.2005 - 82205/Δ2 - Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας για διορισμό από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών
13.07.2005 - 70064/Δ2 - Αιτήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων για πρόσληψη στη Α/θμια & Β/θμια και Ολοήμερα
19.05.2005 - 49875/Δ2 - Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας - Β/θμιας εκπαίδευσης για το 2005-2006, σε υπηρεσίες και φορείς
15.04.2005 - 38645/Δ2 - Αιτήσεις εκπ/κών που συμπλήρωσαν 30 μήνες ως αναπληρωτές-ωρομίσθιοι
21.03.2005 - ΥπΕΠΘ/Α.Π.984 - Προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος
07.03.2005 - 23956/Γ2 - Πολυήμερες εκδρομές
11.01.2005 - ΦΣΕ 16/2332/Ι - Πρόγραμμα «Παιδεία της Δημοκρατίας»
04.01.2005 - 488/ΚΓ - Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών (ΚτΠ)
04.01.2005 - 647/Γ2 - Συμμετοχή των μαθητών στην ανθρωπιστική βοήθεια για τη Ν.Α.Ασία