Εγκύκλιοι
15.11.2003 - 126800/Δ2 - Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία
31.10.2003 - 119535/Δ2 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2003-2004)
31.10.2003 - Φ.361.23/134/122974/Δ1 - Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
30.10.2003 - 119964/Α2 - Ανάρτηση πινάκων προσωρινών υποψηφίων για πλήρωση θέσεων ΥΕ
30.10.2003 - 119964/Α2 - Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
09.09.2003 - 95915/Γ7 - Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
13.07.2003 - Αίτηση-Δήλωση προσωρινού αναπληρωτή/ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
13.07.2003 - 62826/Δ2 Υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας & ΒΩ/θμιας εκπ/σης
26.03.2003 - 29674α/Δ2 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥπΕΠΘ
26.03.2003 - 29674α/Δ2 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
24.01.2003 - 2/ΥπΕσ. Διευκρινήσεις ν. 3051/2002 "...τροποποίηση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα"