Εγκύκλιοι
04.12.2002 - Φ.821/3962Π/130140/Ζ1 Εγκύκλιος "Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού..."
30.10.2002 - 115215/Δ2 Εγκύκλιος για τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2002-2003)
03.10.2002 - 103472/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών σε σχολεία της B/θμιας Εκπαίδευσης
20.09.2002 - 97787/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως αναπληρωτών για Ολυμπιακή Εκπαίδευση
19.09.2002 - 96731/Γ1 Ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα ολοήμερου δημοτικού σχολείου
19.09.2002 - 96878/Γ1 Κάλυψη αναγκών σε διδακτικό προσωπικό ολοήμερων δημοτικών σχολείων
19.09.2002 - 96730/Γ1 Ολοήμερο σχολείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
03.09.2002 - 88609/Γ1 Ολοήμερο σχολείο: Σκοπός, περιεχόμενο, ενέργειες διευθυντών
02.09.2002 - 87963/Γ1 Υποβολή πινάκων ομάδων Ολοήμερων δημοτικών σχολείων
22.08.2002 - 85378/Γ2 Απόσπαση εκπαιδευτικών για ενδοσχολική επιμόρφωση
08.07.2002 - 71491/Δ2 Εγκύκλιος (συμπληρωματική) Διορισμών Τεχνικών Κλάδων
01.07.2002 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
01.07.2002 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
21.06.2002 - 64885/Γ2 Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ
20.06.2002 - 64510/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
20.06.2002 - 64510/Δ2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
20.06.2002 - 64510/Δ2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
17.06.2002 - 63135/Δ2 Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
31.05.2002 - 56651/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών (επετηρίδα) του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
17.05.2002 - 50794/Δ2 Διακοπή υποβολής αιτήσεων πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπ/κών για το 2002-2003
30.04.2002 - 45544/Γ4 Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη στα Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ.
30.04.2002 - 45544/Γ4 Πίνακας με τις λειτουργικές ανάγκες & θέσεις Κ.Φ.Α. για άθλημα και Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ. [1,28mb]
26.04.2002 - 44439/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
26.04.2002 - 44440/Δ2 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών (επετηρίδα)
24.04.2002 - 43378/Δ2 Διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπ/κών για το έτος 2002-2003
16.04.2002 - 39703/Δ2 Παράταση της εκπαιδευτικής άδειας εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 2002-2003
15.04.2002 - 39860/Δ2 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών A/βάθμιας & Β/βάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2002-2003
15.04.2002 - 39860/Δ2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2002-2003
15.04.2002 - 39860/Δ2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2002-2003
15.04.2002 - 39860/Δ2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Moυσικά Σχολεία 2002-2003
12.04.2002 - 38302/Δ2 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών A/βάθμιας & Β/βάθμιας σε υπηρεσίες & φορείς αρμοδιότητας ΥπΕΠΘ
09.04.2002 - Φ.252/36764/Β6 Βεβαιώσεις δυσλεξίας που υποβάλλουν μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων Ενιαίου Λυκείου
05.04.2002 - Φ.252/35941/Β6 Προαγωγικές & απολυτήριες εξετάσεις Β΄-Γ΄ Εν.Λυκείου και Γ΄-Δ΄ Εν.εσπ.Λυκείου
02.04.2002 - 33877/Γ4 Κριτήρια, διαδικασία & όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
21.03.2002 - 29857/ΚΓ Ιστοσελίδες Προγράμματος "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση"
08.02.2002 - 13382/Γ2 Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέου Καταναλωτή 2001-2002
04.02.2002 - 11423/Γ2 Συμπλήρωση στοιχείων για εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων
31.01.2002 - 9971/Β6/Φ251 Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στην Γ'βάθμια εκπ/ση 2002-03
28.01.2002 - 8255/Β6/Φ252 Διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα Επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"