Εγκύκλιοι
09.11.2001 - 22.11/3218 Εορτασμός εβδομάδας Comenius Π.Ε. Αχαΐας
31.10.2001 - Δ2/74341 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2001-2002
29.10.2001 - Δ2/74104 Παράταση ισχύος των συμβάσεων πρόσληψης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών
27.09.2001 - Γ2/5007 Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης μαθημάτων B΄-Γ΄ τάξεων Ενιαίου Λυκείου 2001-2002
20.09.2001 - Δ2/67284 Παροχή διευκρινήσεων για τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών του Πίνακα Α
11.09.2001 - Δ2/64347 Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
11.09.2001 - Δ2/64347 Θέσεις και προσληφθέντες στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
11.09.2001 - Δ2/64344 Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΤΕΕ
07.09.2001 - Γ2/4685 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου
07.09.2001 - Γ2/4685 Οδηγίες Ύλης για το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου
03.09.2001 - 11/2389 Σεμινάριο του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Π.Ε. Αχαΐας
21.08.2001 - 00/0000 Επιμορφωτικά σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης
08.08.2001 - Δ2/9856 Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων υποψ.αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπ/κών Ολυμπ.Εκπαίδευσης
01.08.2001 - Δ2/9432 Διαδικασία αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών για Ολυμπ.Εκπαίδευση
01.08.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Πίνακας Β'
01.08.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Πίνακας Γ'
01.08.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Πίνακας Δ'
01.08.2001 - Δ2/9432 Έντυπο Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας αναπληρωτών/ωρομισθίων & Οδηγίες τρόπου υπολογισμού προϋπηρεσίας
29.06.2001 - Β6/2005 Χορήγηση βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997
28.06.2001 - Γ2/3935 Νέα διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2001-2002
15.06.2001 - B6/1810 Δικαιολογημένα απόντες
15.06.2001 - B6/1831 Παρουσίες στο μάθημα "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"
08.06.2001 - Δ1/3429 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από πίνακες διοριστέων Ν.1566/85 (επετ.)/Α'Βάθμια
07.06.2001 - Δ2/5201 Πρόσληψη Αναπληρωτών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας
07.06.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών για το πρόγραμμα της Ολυμπ.Εκπαίδευσης - Πίνακας Β'
07.06.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών για το πρόγραμμα της Ολυμπ.Εκπαίδευσης - Πίνακας Γ'
07.06.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών για το πρόγραμμα της Ολυμπ.Εκπαίδευσης - Πίνακας Δ'
07.06.2001 - Δ2/9432 Έντυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών για το πρόγραμμα της Ολυμπ.Εκπαίδευσης - Πίνακας Ε'
07.06.2001 - Δ2/5194 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ / Β'Βάθμια
07.06.2001 - Δ2/5193 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, για το διδ.έτος 2001-2002 / Β'Βάθμια
07.06.2001 - Δ2/5192 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από πίνακες διοριστέων Ν.1566/85 (επετ.)/Β'Βάθμια
07.06.2001 - Δ1/3428 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ / Α'Βάθμια
07.06.2001 - Δ1/3365 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, για το διδ.έτος 2001-2002 / Α'Βάθμια
07.06.2001 - Δ2/5188 Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α'βάθμιας-Β'βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ.έτος 2001-2002
24.05.2001 - B6/1519 Εξέταση "φυσικώς αδυνάτων"
17.05.2001 - Γ2/1846 Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
15.05.2001 - B6/1404 Ενημέρωση αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου του Σεπτεμβρίου 2000 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
14.05.2001 - Γ2/3122 Δυνατότητες μαθητών Δ΄ Εσπερινού
14.05.2001 - Δ2/4162 Ενημέρωση αναπληρωτών & ωρομισθίων για την κύρωση του Πίνακα του άρθ.138 του Ν.2725/1999
11.05.2001 - B6/1351 Τρόπος και τόπος εξέτασης "Φυσικώς Αδυνάτων"
10.05.2001 - Γ2/3244 Εξετάσεις
09.05.2001 - Γ2/3241 Εξετάσεις κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών
09.05.2001 - Γ2/3230 Λήψη απολυτηρίου από μαθητές που υστέρησαν σε μαθήματα
03.05.2001 - Γ2/3115 Ύλη μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας
03.05.2001 - Β6/1169 Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις Β΄-Γ΄ Ενιαίου Λυκείου & Γ΄-Δ΄ Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου
03.05.2001 - Γ2/3115 Ύλη μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας
03.05.2001 - Δ2/3936 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥπΕΠΘ
03.05.2001 - Δ2/3937 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
27.04.2001 - Γ2/2961 Απολυτήριες εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων
27.04.2001 - Γ2/2960 Φοίτηση μαθητών
27.04.2001 - Γ2/2959 Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Εσπερινών και Μουσικών Ενιαίων Λυκείων
27.04.2001 - Γ2/2951 Εξετάσεις
02.04.2001 - B6/0702 Θέματα προαγωγής και απόλυσης μαθητών της τελευταίας τάξης και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
19.03.2001 - Γ2/2184 Ενημέρωση Γυμνασίων και Λυκείων για τα ΤΕΕ
02.03.2001 - Γ2/0928 Αξιολόγηση μαθητών
01.03.2001 - Β6/0393 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις (διόρθωση)
22.02.2001 - B6/0351 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις
22.02.2001 - B6/0351 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Υπόδειγμα Ε
22.02.2001 - B6/0351 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Κατάσταση Υποδ.Δ
22.02.2001 - B6/0351 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Κατάσταση Υποδ.E
22.02.2001 - B6/0350 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις
22.02.2001 - B6/0350 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Υπόδειγμα Α
22.02.2001 - B6/0350 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Υπόδειγμα Β
22.02.2001 - B6/0350 Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών για συμμετοχή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις / Κατάσταση Υποδ.Α
22.02.2001 - Γ2/0803 Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης
06.02.2001 - Γ2/523? Πρόσκληση για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
01.02.2001 - Φ50/497 ΥπΕΣ: Τρόπος κατάθεσης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Υποδείγματα Δηλώσεων
12.01.2001 - Δ2/7199 Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
01.01.2001 - ν.2085/92 Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή