Εγκύκλιοι
08.12.2000 - ΙΒ/11588 Επιδότηση αγοράς κατοικίας
30.11.2000 - ΥπΕσ/12538 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση αγοράς κατοικίας
06.11.2000 - Δ2/0508 Διορισμοί εκπαιδευτικών
07.07.2000 - Δ2/0508 Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης από επετηρίδα
01.01.2000 - Χορήγηση δανείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές