Εγκύκλιοι
22.10.1998 - Δ2/1343 Πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών υποψηφίων των πινάκων επιτυχόντων Α Σ Ε Π.
13.02.1998 - Δ2/1078 Κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού σε πειραματικά σχολεία