Εγκύκλιοι
10.10.1997 - Δ2/21575 Οδηγίες για άδεια λοχείας σε προσωρινή αναπληρώτρια
30.09.1997 - Δ2/20807 Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπ/κούς της Β/Θμιας Εκπ/σης
09.06.1997 - Δ2/10200 Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας εκπ/κών
27.05.1997 - ΓΛΚ 2034033/5025/0022 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2470/97 στους προσωρινούς αναπληρωτές κ.λ.π.
02.04.1997 - Δ2/4786 Ωράριο αναπληρωτών εκπαιδευτικών
10.02.1997 - Δ2/2580 Ωράριο αναπληρωτών εκπαιδευτικών