Εγκύκλιοι
16.12.1996 - Δ2/26818 Πληροφορίες για υπερωρίες σε συνέχεια του εγγράφου Δ2/21669/3-10-1996
16.10.1996 - Δ2/22410 Πληροφορίες για αναπληρωτές σχετικά με τη συμμετοχή τους σε εταιρίες
03.10.1996 - Δ2/21669 Πληροφορίες για υπερωρίες