Εγκύκλιοι
06.07.1993 - ΙΒ/6421 Αποζημίωση για τη θεμελίωση δικαιώματος άδειας αναπληρωτών & ωρομίσθιων δασκάλων & καθηγητών