Εγκύκλιοι
14.12.1989 - Δ1/12684 Προϋπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών
08.05.1989 - Δ2/5622 Αποδοχές αναπληρωτριών καθηγητριών κατά το χρόνο κύησης και λοχείας
03.02.1989 - Δ2/1441 Διαφορές αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών