Εγκύκλιοι
30.07.1986 - ΙΒ/5958 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών