Εκτύπωση

Επίδομα χρόνου υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών
Θεματική ενότητα: Νομοθεσία

ΥΠΕΠΘ
ΙΒ/5958, 4380
30 Ιουλίου 1986

Σχετικό: Γ.Λ.Κ. 65656/11967/16.7.86
 
Θέμα: Επίδομα χρόνου υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών

Σας κοινοποιούμε το 65.656/11.967/16.7.86 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο μας γνωρίζει ότι για τους υπηρετούντες προσωρινούς αναπληρωτές δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές προσμετράται ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του Ν. 1505/1984 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του αναφερόμενου εγγράφου στη χορήγηση χρονοεπιδόματος στους προσωρινούς αναπληρωτές.Γ.Λ.Κ. 65656/11967/16.7.86
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως προσωρινών αναπληρωτών, των εκπαιδευτικών αυτών, προσμετράται για την απονομή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του Ν. 1505/1984.
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Δημοσιεύθηκε την: 30.07.1986 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 784 φορές

Εκτύπωση