ΕκτύπωσηCLICKFORTITLE
Θεματική ενότητα: Νομοθεσία

                 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

             & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

                ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

       ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ            

Ερμού 15,                                                    

105 63  Αθήνα

ΤΗΛ.     :        3238470                                                    

Fax      :        3238470                                                

e-mail :     pds@ypepth.gr

                       

Αθήνα,               9 -9-2003      

  Αρ. πρωτ. :       95915/Γ7

 

ΠΡΟΣ :

1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

2.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΔΕ)

3.Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

(μέσω των Διευθύνσεων ΔΕ)

4.Γραφεία ΔΕ και Γραφεία ΤΕΕ (μέσω των Διευθύνσεων ΔΕ)

5.Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις (μέσω των Διευθύνσεων και Γ ραφείων ΔΕ και Γραφείων ΤΕΕ)

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2003-04»   

Α. Συγκρότηση και λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής     διδασκαλίας (Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης -Π.Δ.Σ)  μαθητών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ.

 

1. α) Η λειτουργία των τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) μπορεί να αρχίζει συγχρόνως  με την έναρξη των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος και λήγει την  παραμονή της έναρξης των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων κάθε τάξης. Ειδικά προγράμματα θερινής περιόδου μπορούν να υλοποιηθούν μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η τετράωρη διδασκαλία κατ΄ανώτατο όριο για κάθε μάθημα που διδάχθηκε κατά την διάρκεια της χρονιάς, στις παραμονές της εξέτασης του μαθήματος αυτού, μετά την υποβολή από τον Σχεδιαστή –Αξιολογητή του τροποποιημένου προγράμματος εξετάσεων και  έγκριση  από τον αντίστοιχο προϊστάμενο.

Με ευθύνη του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα και να ξεκινήσουν μαθήματα ΠΔΣ οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν θέσεις στο τμήμα ΠΔΣ που ενδιαφέρoνται να παρακολουθήσουν. Τμήματα ΠΔΣ μπορούν να ξεκινήσουν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με απόφαση του Διευθυντού Διεύθυνσης (ΔΔΕ) ή Προϊσταμένου Γραφείου ΔΕ ή ΤΕΕ (ΠΓΡ) της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή του τμήματος Γ παρ. 1 της παρούσας. Η λειτουργία του προγράμματος λήγει στις 30 Ιουνίου 2004 , ώστε να ολοκληρώνεται και η αξιολόγηση του προγράμματος από Σχεδιαστές Αξιολογητές, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Γραφείων.

               β) Τα μαθήματα (γενικής παιδείας, κατεύθυνσης και ειδικότητας) για όλες τις τάξεις Ενιαίων και Εσπερινών Λυκείων καθώς και των δύο κύκλων ΤΕΕ, ημερησίων και εσπερινών, στα οποία πραγματοποιείται πρόσθετη διδακτική στήριξη είναι τα ακόλουθα:

 

Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Α΄ Τάξη

Α΄ Κύκλου ΤΕΕ

Β’ Τάξη Α΄Κύκλου ΤΕΕ

Β΄ Κύκλος ΤΕΕ

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Άλγεβρα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Φυσική

Φυσική

Φυσική

Γεωμετρία

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Χημεία

 

Φυσική

Γεωμετρία

Χημεία

Ξένη γλώσσα

Ξένη γλώσσα

 

Χημεία

Φυσική

Ξένη γλώσσα

 

 

 

Ξένη γλώσσα

Χημεία

Βιολογία

 

 

 

 

Ξένη γλώσσα

Λατινικά

 

 

 

 

Βιολογία

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμ/κό περιβάλλον

 

 

 

 

Λατινικά

Ιστορία

 

 

 

 

Τεχνολογία επικοινωνιών

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

 

 

 

Ιστορία

Ηλεκτρολογία

 

 

 

 

 

Αρχές οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων

 

 

 

 

 

Αρχές οικονομικής θεωρίας

 

 

 

 

Επίσης, τμήματα ΠΔΣ μπορούν να δημιουργηθούν και στα ακόλουθα μαθήματα ειδικότητας των ΤΕΕ :

 

 

ΤΟΜΕΑΣ

Μάθημα Α΄Τάξης

Ειδικότητα

Μάθημα Β΄Τάξης

          Μάθημα Β΄Κύκλου

 

 

 

 

ΜΗ

ΧΑ

ΝΟ

ΛΟ

ΓΙ

ΚΟΣ

 

Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών

ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέρμανση

Στοιχεία Μηχανών

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι – Κατεργασίες κοπής

                 « «

 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μηχανές Εσωτερ. Καύσης Ι

                 « «

 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ψύξη-Κλιματισμός

                          « «

 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία Αυτοκινήτου

                          « «

 

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

                          « «

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

 

                          « «

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

                          « «

 

 

 

 

HΛΕΚ

ΤΡΟ

ΝΙ

ΚΟΣ

 

 

Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασσόμενου Ρεύματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Εκπομπή & Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος

 

 

 

 

 

 

 

HΛΕΚ

ΤΡΟ

ΛΟ

ΓΙ

ΚΟΣ

 

 

 

 

Ηλεκτροτεχνία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Συστήματα Ελέγχου Αυτοκινήτου

Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συστήματα Αυτοματισμών

                        « «

 

ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

                        « «

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

 

ΚΑΤΑ

ΣΚΕΥΩΝ

Κτιριακά Έργα Ι

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μηχανική -Αντοχή Υλικών Ι

Οικοδομική

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Σχεδίαση με Η/Υ

Πολεοδομία  & Οικοδομ. Λεπτομ. - Αρχιτεκ. Σχέδ.

 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εισαγωγή στη  Γενική Λογιστική

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Λογιστική

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

                       « «

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τουριστική Οικονομία

                       « «

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩ

ΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙ

ΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ

ΛΟΝΤΟΣ

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

 

 

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

 

 

                                                                     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

 

 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

                         « «

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

                                     « «

 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

                                     « «

 

 

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Τεχνολογία υλικών Αισθητικής – Κομμωτικής

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Υγιεινή κόμης και τριχωτού κεφαλής-Τοξικολογία

Στοιχεία ειδικής διατροφής

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κοσμετολογία

Στοιχεία ειδικής διατροφής

 

 

 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Νοσολογίας- Πρόληψη

 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Νοσηλευτική

                              « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αιματολογία-Αιμοδοσία Ι

                               « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

                               « «

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διατροφή

 

                               « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Κινησιολογία

                               « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

                               « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

                               « «

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Στοιχεία Κοινωνικής Πρόνοιας

                               « «

 

ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Κινητή Προσθετική

                               « «

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Γενική Χημεία

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Οργανική Χημεία

Ποιοτικός Έλεγχος

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικής

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοΐα

Ναυσιπλοΐα-Ναυτική Μετεωρολογία

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Μηχανές Πλοίου Ι

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Βασικές Αρχές Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών  Ι

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών  ΙΙ

 

 

 

 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΕΝΔΥΣΗΣ

Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών υλών (Υφαντικές ύλες)

ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ / ΕΝΔΥΣΗΣ

Τεχνολογία παραγωγής Ενδυμάτων

Ποιοτικός Έλεγχος υφάσματος

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡ

ΜΟΣΜΕ

ΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αρχές Σύνθεσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχεδιασμός Βιομηχανικού Αντικειμένου

Ιστορία των Τεχνών  Έργα και Δημιουργοί ΙΙ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συντήρηση Έργων Τέχνης

                                    « «

 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι

                                    « «

 

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τεχνολογία Υλικών

                                     « «

 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Εφαρμογές Η/Υ

                         « «

 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ-ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πηλοπλαστική

                         « «

 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Σχέδιο Αργυροχρυσοχοϊας

                         « «

 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

Τεχνολογία Ωρολογοποιίας

                         « «

 

Και στα παρακάτω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΤΕΕ:          

1.                           Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.              Ελεύθερο Σχέδιο             

 

 Επίσης στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ :
α. Θεωρία Ελληνικής Μουσικής (Βυζαντινή-Ελληνική Μουσική)

β. Αρμονία

Τα εσπερινά Λύκεια και τα εσπερινά ΤΕΕ θα κάνουν τα αναφερόμενα ανωτέρω μαθήματα στη τάξη που τα διδάσκονται  στο κανονικό τους πρόγραμμα.

Σημ.: Δεν προβλέπεται Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης  για τα εργαστηριακά μαθήματα των ΤΕΕ.

2.      α) Τμήμα για την ΠΔΣ θεωρείται κάθε τμήμα διδασκαλίας για κάθε μάθημα, έτσι όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος. Κάθε τμήμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης συγκροτείται από 5 έως 14 μαθητές.  Εάν σε κάποιο τμήμα ορισμένοι μαθητές διακόψουν την παρακολούθηση του αντίστοιχου μαθήματος με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα κάτω από το όριο, πρέπει υποχρεωτικά:

α. να γίνεται συγχώνευση των τμημάτων

β. μεταφορά των μαθητών σε άλλο σχολείο ή Κέντρο ΠΔΣ

γ.κατάργηση των σχετικών τμημάτων με απόφαση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, η οποία κοινοποιείται προς έγκριση στον ΔΔΕ ή ΠΓΡ.

Δεύτερο, τρίτο κλπ τμήμα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και στην ίδια τάξη, δημιουργείται μόνο όταν σε κάθε τμήμα, μετά την διάσπαση, παρακολουθούν τουλάχιστον  εφτά (7) μαθητές.

 β) Η εγγραφή των μαθητών στα τμήματα ΠΔΣ είναι προαιρετική.  Στα τμήματα ΠΔΣ  μπορεί να εγγράφεται ποσοστό έως το 35% του πλήθους των μαθητών κάθε τάξης ανά μάθημα. Ειδικά για τα Εσπερινά και τα Εκκλησιαστικά Λύκεια, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ως το 50%. Οι μαθητές επιλέγονται από τον Σχεδιαστή Αξιολογητή μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως αυτή καθορίζεται στο τμήμα Γ, παράγραφος 2, αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών. Κριτήριο επιλογής σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων από τα προβλεπόμενα όρια αποτελεί ο βαθμός μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, όπως αυτός αποτυπώνεται από την βαθμολογία τους στο αντίστοιχο μάθημα.

γ)        Με ευθύνη του Σχεδιαστή-Αξιολογητή επιτρέπεται η μεταφορά ποσοστού:

i)                    από μάθημα σε μάθημα  ίδιας τάξης ή

ii)                   από τάξη σε τάξη εντός του ίδιου σχολείου ή Κέντρου ΠΔΣ

αρκεί το μέσο ποσοστό του Σχολείου ή του Κέντρου ΠΔΣ να μην υπερβαίνει το αναφερόμενο στην παράγραφο 2β ποσοστό.

Επίσης μπορεί να γίνει μεταφορά ποσοστού από σχολείο σε σχολείο, με απόφαση του οικείου ΔΔΕ ή ΠΓΡ μετά από αίτηση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή του σχολείου που θα δεχθεί τη μεταφορά, αρκεί το μέσο ποσοστό στο Γραφείο ΔΕ ή ΤΕΕ ή στη Διεύθυνση ΔΕ να μην υπερβαίνει το αναφερόμενο στη παράγραφο 2β ποσοστό. Γενικότερα δεν απαιτείται μεταφορά ποσοστού από σχολείο σε άλλο σχολείο αν το πλήθος των προγραμματισμένων μαθητοωρών των μαθητών ΠΔΣ εβδομαδιαίως είναι μικρότερο του 35% του συνόλου των μαθητοωρών όλων των μαθητών του Λυκείου, εάν έκαστος αυτών παρακολουθούσε πρόγραμμα ΠΔΣ 14 ώρες εβδομαδιαίως.

δ) Οι ποσοστώσεις του εδαφίου β της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στα Λύκεια ή ΤΕΕ παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών,  στα Λύκεια μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου μπορούν να παρακολουθούν τμήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης ως και το 100% των μαθητών και να σχηματίζονται τμήματα με λιγότερους των πέντε μαθητών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ.

ε) Με ευθύνη των ΔΔΕ ή ΠΓΡ των οικείων Διευθύνσεων ή Γραφείων ΔΕ ή ΤΕΕ χωροθετούνται σε αστικές περιοχές Κέντρα ΠΔΣ , το αργότερο μέχρι 10-09-2003, με σκοπό να εξυπηρετούνται οι μαθητές δύο ή περισσοτέρων σχολείων. Υποχρεωτικά στην περιφερειακή αρμοδιότητα κάθε Γραφείου Εκπαίδευσης θα πρέπει να λειτουργεί ένα τουλάχιστον σχολείο σαν  Κέντρο ΠΔΣ ώστε να δέχεται τους μαθητές ευρύτερων περιοχών, όταν καταργούνται τμήματα περιφερειακών σχολείων κλπ.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις αστικές περιοχές, η λειτουργία προγράμματος ΠΔΣ σε σχολική μονάδα, αν δεν έχουν σχηματιστεί τουλάχιστον 5 τμήματα. Σε  περίπτωση που σχολείο σχηματίζει λιγότερα από 5 τμήματα, οι μαθητές θα παρακολουθούν πρόγραμμα σε γειτονική σχολική μονάδα ή στο προαναφερόμενο Κέντρο ΠΔΣ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά  από  αιτιολογημένη απόφαση  του  ΔΔΕ ή ΠΓΡ, μπορεί να λειτουργήσει πρόγραμμα ΠΔΣ με λιγότερα από 5 τμήματα ανά σχολείο ή ανά κέντρο ΠΔΣ.

            Σε ειδικές  περιπτώσεις  και με απόφαση ΔΔΕ ή ΠΓΡ, μπορεί να δημιουργείται παράρτημα ΠΔΣ Λυκείου ή ΤΕΕ εάν κρίνεται ότι θα διευκολύνει μαθητές που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο και διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους. Το παράρτημα θα στεγάζεται σε χώρους δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων κλπ. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίζεται καθηγητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΔΣ, ως υπεύθυνος του παραρτήματος. Οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του υπευθύνου του παραρτήματος  είναι οι ίδιες με αυτές του Σχεδιαστή-Αξιολογητή.  .

στ) Παρέχεται η δυνατότητα στον μαθητή να παρακολουθήσει πρόγραμμα Π.Δ.Σ. σε διαφορετικό σχολείο ή κέντρο απ’ αυτό στο οποίο φοιτά, προσκομίζοντας στο σχολείο που επιλέγει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα βεβαίωση μη παρακολούθησης ΠΔΣ του σχολείου που φοιτά.

Β. Οργάνωση του Προγράμματος της ΠΔΣ

 

1.         Η έναρξη λειτουργίας των Προγραμμάτων ΠΔΣ σε κάθε Λύκειο και  ΤΕΕ ορίζεται με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου, αφού υποβληθεί από τον  Σχεδιαστή-Αξιολογητή κάθε σχολείου το σχετικό έντυπο έναρξης-τροποποίησης το οποίο και επέχει θέση αιτήματος. Στην απόφαση αυτή εγκρίνεται  το αίτημα του σχολείου. Στο αίτημα-έντυπο αναφέρονται τα παρακάτω:

            α)  Στοιχεία Σχολικής Μονάδας

            β)  Όνομα του Σχεδιαστή Αξιολογητή

            γ)  Στοιχεία της Επιτροπής παρακολούθησης του σχολείου

            δ)  Αριθμός τμημάτων ανά τάξη

            ε) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών στην ΠΔΣ και ο  συνολικός αριθμός μαθητών κάθε τάξης.

            στ) Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος στη σχολική μονάδα ή  στο Κέντρο.

ζ) Ονόματα μονίμων και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ώρες εβδομαδιαίως.

Μαζί με το παραπάνω έντυπο έναρξης-τροποποίησης επισυνάπτονται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΔΣ και αιτιολογημένες τυχόν αποκλίσεις του προγράμματος.

            Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εντός 10 ημερών από την έναρξη λειτουργίας ΠΔΣ στην ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΠΔΣ.

2.         Κάθε μάθημα του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης διδάσκεται έως και τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως. Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 45 λεπτών.

                        Όταν αντικειμενικές δυσκολίες το επιβάλλουν, μπορεί να  πραγματοποιείται το ανώτερο συνεχές δίωρο  διδασκαλίας στο ίδιο μάθημα.

3.         Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί προγράμματα Π.Δ.Σ μέχρι δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως. Εάν μαθητής απουσιάσει αδικαιολόγητα από τα προγράμματα αυτά για περισσότερες από το 50% των μηνιαίων ωρών του τμήματος , διαγράφεται από το τμήμα , μετά από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.

4.         Ο ακριβής προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται από το Σχεδιαστή-Αξιολογητή.  Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τις τοπικές συνθήκες, τις δυνατότητες μετακίνησης  μαθητών, καθηγητών κλπ. Τα τμήματα ΠΔΣ λειτουργούν πέρα από το κανονικό πρόγραμμα, τις καθημερινές ή και το Σάββατο.

5.         Ως αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται οι αίθουσες της ίδιας σχολικής μονάδας ή γειτονικής.  Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης αιθουσών Γυμνασίων ή Λυκείων ή ΤΕΕ  μπορούν να χρησιμοποιηθούν αίθουσες Δημοτικών Σχολείων ή αίθουσες του Δήμου ή της Νομαρχίας ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ. Σε περίπτωση χρήσης αιθουσών Δημοτικών Σχολείων ή του Δήμου ή της Νομαρχίας απαιτείται και η έγκριση του Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Δημάρχου ή του Νομάρχη αντίστοιχα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν  να ενοικιασθούν αίθουσες διδασκαλίας από τον Σχεδιαστή Αξιολογητή με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, του ΔΔΕ ή ΠΓΡ και με την έγκριση  του Υπευθύνου του έργου.

Γ. Όργανα συντονισμού και διεύθυνσης του Προγράμματος ΠΔΣ

 

1.                  Το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου επιλέγεται από τον ΔΔΕ ή ΠΓΡ ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής κάθε Λυκείου ή ΤΕΕ. Σχεδιαστής Αξιολογητής του Προγράμματος ΠΔΣ ορίζεται  μόνιμος εκπαιδευτικός, μετά από αίτησή του. Κριτήριο για την επιλογή του αποτελεί η εμπειρία του, η ικανότητά του και ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει  για το Πρόγραμμα της ΠΔΣ  .

 

2.         Το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με πράξη του Διευθυντή του Σχολείου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΔΣ, η οποία αποτελείται από:

ι)     το Διευθυντή του σχολείου.

ιι-ιιι) έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του σχολείου που συμμετέχει στην ΠΔΣ και τον αρμόδιο Επόπτη.  Αν οι Επόπτες δεν έχουν ακόμη ορισθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, θα εκτελέσει  χρέη ο Επόπτης της προηγούμενης χρονιάς.

ιv)   έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και

v)      έναν εκπρόσωπο του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου των μαθητών.

Σε περίπτωση Κέντρου ΠΔΣ, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 Ι) τον Δ/ντή του σχολείου που στεγάζει το πρόγραμμα

ΙΙ) τον αρμόδιο Επόπτη της Σχολικής μονάδας-Κέντρου

ΙΙΙ) έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του σχολείου που στεγάζει το πρόγραμμα, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΔΣ

ΙV) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου που στεγάζει το πρόγραμμα και

V) έναν εκπρόσωπο του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου των μαθητών του σχολείου που στεγάζει το πρόγραμμα.

Όταν  ο Διευθυντής ενός σχολείου δεν είναι Σχεδιαστής-Αξιολογητής οφείλει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο Σχεδιαστή-Αξιολογητή για τη καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος και ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής συμμετέχει ως το μέλος του συλλόγου διδασκόντων στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

            Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι οι εξής:

            α)Προτείνει τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν  πρόγραμμα ΠΔΣ.

            β)Επιλέγει τους καταλληλότερους απ’ τους μόνιμους, αναπληρωτές της ίδιας ή γειτονικής σχολικής μονάδας που επιθυμούν να διδάξουν σε τμήματα ΠΔΣ. 

γ)Προτείνει για πρόσληψη στον ΔΔΕ (όχι ΠΓΡ) τους ωρομισθίους καθηγητές που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους σε προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας ,το βαθμό πτυχίου τους, το ενδεχόμενο ύπαρξης μεταπτυχιακού, κλπ.

δ)Εισηγείται στον ΔΔΕ (όχι ΠΓΡ), την ανάκληση ορισμού του εκπαιδευτικού που δεν ανταποκρίνεται στο έργο του.

 

3.         Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής  διασφαλίζει το συντονισμό, την οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και τη διεύθυνση του Προγράμματος ΠΔΣ και έχει ως έργο την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση εποπτείας του Προγράμματος Π.Δ.Σ. στη Σχολική του Μονάδα. Επίσης μεριμνά για την ομαλή εφαρμογή των σχεδιασμένων δράσεων, τη συγκέντρωση και την αποστολή των αναγκαίων στοιχείων στην ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και στο Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/ΕΥΕ ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.          

Οι αρμοδιότητες του Σχεδιαστή Αξιολόγησης ορίζονται οι ακόλουθες:

                   α) Οργανώνει τα τμήματα Π.Δ.Σ. με μαθητές που προτάθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ελέγχει το ποσοστό παρακολούθησης ΠΔΣ στη σχολική του μονάδα σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ.ii. του τμήματος Α της παρούσης εγκυκλίου.  Όταν οι ανάγκες το απαιτούν, ζητά από τον ΔΔΕ ή ΠΓΡ να εγκρίνει την μεταφορά ποσοστού από άλλο σχολείο.

       β)  Καταρτίζει το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες  καθηγητές της Π.Δ.Σ. Για την καλύτερη απόδοση του προγράμματος συνεργάζεται με τους καθηγητές του κανονικού προγράμματος του σχολείου και τους καθηγητές του προγράμματος  της ΠΔΣ,  και μεταφέρει τις εκπαιδευτικές απόψεις τους μέσω του Δελτίου Προόδου που διατηρεί για τον κάθε μαθητή. Επιβλέπει τις παρουσίες των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες τους, τηρεί τα παρουσιολόγια των  καθηγητών όπως επίσης αν  ενημερώνονται τα βιβλία ύλης κάθε μαθήματος ΠΔΣ. Προετοιμάζει, οργανώνει και υλοποιεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές υποχρεωτικά γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών (πέντε δοκιμασίες ανά τμήμα ετησίως). Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο του σχολείου και χρησιμοποιούνται από τον Σχεδιαστή-Αξιολογητή στην αξιολόγηση του προγράμματος.

Για την αποζημίωσή του, οι υποχρεώσεις του εκφράζονται σε ώρες διδασκαλίας, ως εξής:

ι)   με 1 ή 2 τμήματα Π.Δ.Σ.                                          :1 ώρα εβδομαδιαίως

ιι)  με 3 ή 4 τμήματα ΠΔΣ                                                         :2 ώρες εβδομαδιαίως

ιιι) από 5 έως 8 τμήματα Π.Δ.Σ.                                                :3 ώρες εβδομαδιαίως

ιv) από 9 έως 12 τμήματα Π.Δ.Σ.                                              :4 ώρες εβδομαδιαίως

v)  από 13 έως 17 τμήματα Π.Δ.Σ.                                :5 ώρες εβδομαδιαίως

vi)  από 18 έως 22 τμήματα Π.Δ.Σ.                               :6 ώρες εβδομαδιαίως

vii) από 23 έως 28 τμήματα Π.Δ.Σ.                               :7 ώρες εβδομαδιαίως

viιi) από 29 έως 35 τμήματα Π.Δ.Σ.                              :8 ώρες εβδομαδιαίως

ix)  από 36 έως 50 τμήματα ΠΔΣ                                              :9 ώρες εβδομαδιαίως

x)   από 51 τμήματα ΠΔΣ και πάνω                              :10 ώρες εβδομαδιαίως

Το όνομά του και οι ώρες απασχόλησης που  του αναλογούν, σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κάτω από τα ονόματα των υπολοίπων διδασκόντων ως «εκπαιδευτική συνεργασία» και μοιράζονται μέσα στην εβδομάδα κατά τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

Προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου Σχεδιαστή-Αξιολογητή, εφόσον τα τμήματα είναι 20 και άνω, στην περίπτωση δε αυτή, με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ επιμερίζονται οι ώρες εκπαιδευτικής συνεργασίας των Σχεδιαστών-Αξιολογητών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το πρόγραμμα.

γ) Οι Σχεδιαστές–Αξιολογητές Κέντρου ΠΔΣ έχουν την δυνατότητα να διδάσκουν στο Πρόγραμμα μέχρι εφτά ώρες, αρκεί ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών (συμπεριλαμβανομένων και των ωρών εκπαιδευτικής συνεργασίας) να μην υπερβαίνει τις 10 (δέκα). Για άνω των δέκα ωρών συνολικής απασχόλησης απαιτείται έγκριση-απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ  και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καθηγητής να καλύψει τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας .

   Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής ενός σχολείου μπορεί να διδάξει στο πρόγραμμα, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη καθηγητών, μετά από έγκριση-απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου. Η δυνατότητα αυτή του παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού αποκλειστούν όλες οι άλλες πιθανές λύσεις.

  δ) Συμπληρώνει το σύστημα MIS τους εξής φυσικούς δείκτες του προγράμματος.:

     ι)  συνολικό αριθμό μαθητών ΠΔΣ  ανά τάξη με επιπλέον χωρισμό αγοριών και κοριτσιών

     ιι) αριθμό μαθητών και τμημάτων ΠΔΣ ανά μάθημα και τάξη

    ιιι) αριθμό διδασκόντων σε τμήματα ΠΔΣ

    ιv) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως κάθε καθηγητή

v)    αριθμό μαθητών που εγράφησαν και αυτών που διέκοψαν το πρόγραμμα.

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μετά την ενεργοποίηση του συστήματος MIS. Μέχρι τότε θα ακολουθείται η παλιά διαδικασία

     Επίσης υποβάλλει στο Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ  δελτίο με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία που θα ζητηθούν.

           ε) Συντάσσει τελική ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος ΠΔΣ του σχολείου του, την οποία αποστέλλει στην οικεία  Διεύθυνση ή Γραφείο. Η έκθεση αυτή περιέχει τους φυσικούς δείκτες, τα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών. Οι εκθέσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν από τον ΔΔΕ ή ΠΓΡ για να συντάξει την δική του έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Υπεύθυνοι για τη συλλογή και φύλαξη των εκθέσεων είναι ο ΔΔΕ ή ο ΠΓΡ.

στ) Παρακολουθεί την απόδοση των μαθητών και φροντίζει να επιλύει τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Διοργανώνει απαραίτητα  δύο τουλάχιστον ενημερωτικές συναντήσεις για τα   Προγράμματα Π.Δ.Σ., την πρώτη  στην έναρξη του  προγράμματος της Π.Δ.Σ. και τη δεύτερη μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή καθηγητών του Συλλόγου Διδασκόντων και της ΠΔΣ, Γονέων, Κηδεμόνων και μαθητών. 

 

4.                Διοικητικά υπεύθυνος για το Πρόγραμμα ΠΔΣ, σε επίπεδο Δ/νσης Εκπαίδευσης, είναι ο Διευθυντής  Διεύθυνσης (ΔΔΕ) και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων (συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων ΤΕΕ) (ΠΓΡ).

Οι αρμοδιότητες του  ΔΔΕ ή ΠΓΡ είναι :

α) Με απόφασή του εγκρίνει την  έναρξη λειτουργίας τμημάτων ΠΔΣ σε κάθε λύκειο ή κοινό πρόγραμμα ΠΔΣ σε δύο ή περισσότερα λύκεια ή ΤΕΕ ίδιας ή γειτονικών πόλεων ή κωμοπόλεων, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 1 του τμήματος Β της παρούσας εγκυκλίου. Στην απόφαση αυτή (έντυπο έναρξης) ορίζει το Σχεδιαστή-Αξιολογητή, τους διδάσκοντες καθηγητές και την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε σχολείου και τα λοιπά όπως αναφέρονται στο τμήμα Β, παράγραφος 1. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΠΔΣ του ΥΠΕΠΘ με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/ΕΥΕΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ όποτε ζητηθούν για την εκκαθάριση του προγράμματος.

β) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, διοργανώνει σεμινάρια-συνεδριάσεις για τη διοίκηση και οργάνωση της ΠΔΣ για τους Σχεδιαστές -Αξιολογητές του προγράμματος αλλά και για ενημέρωση γονέων της περιοχής ευθύνης του. Ο μέγιστος αριθμός ωρών συνεδριάσεων μπορεί να είναι :

i) 12 ώρες ετησίως o Προϊστάμενος Γραφείου

ii)16 ώρες ετησίως ο Διευθυντής Διεύθυνσης.

Οι ανωτέρω ώρες μοιράζονται σε όλους τους μήνες λειτουργίας του προγράμματος, και σκοπό έχουν αφενός την συνεχή ενημέρωση των εμπλεκομένων Σχεδιαστών-Αξιολογητών, και αφετέρου την σωστότερη διαχείριση τμημάτων και μαθητών σε όλη την εκπαιδευτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του (κλείσιμο τμημάτων, μεταφορά μαθητών σε άλλο σχολείο ή στο Κέντρο ΠΔΣ, διάχυση απόψεων και γνώσεων για το πρόγραμμα, αξιολόγηση του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού και καλύτερη αξιοποίησή του, κλπ).

γ) Για τη διαχείριση  του προγράμματος της ΠΔΣ σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Γραφείου, ορίζεται Γραμματέας-Καταχωρητής στοιχείων. Ο Γραμματέας-Καταχωρητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση παρουσιολογίου σεμιναρίων-συνεδριάσεων, τη γενική οργάνωση των σεμιναρίων, τη συμπλήρωση των στοιχείων μισθοδοσίας και φυσικών δεικτών στο σύστημα MIS και τη συμπλήρωση των  εγγράφων που  του ζητούνται από τη ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα Π.Δ.Σ.  του ΥΠ.Ε.Π.Θ και τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΠΘ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι ΔΔΕ ή ΠΓΡ, αφού συνεννοηθούν με τους υπόλοιπους Προϊστάμενους αλλά και με τους Σχολικούς Συμβούλους, ορίζουν τους Γραμματείς-Καταχωρητές τους, οι οποίοι, αφού επιμερισθούν, καλύπτουν γραμματειακά και τους Σχολικούς  συμβούλους της περιοχής τους.

Ο Γραμματέας-Καταχωρητής μπορεί να είναι εκπαιδευτικός ή διοικητικός της περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης ή Γραφείου και ορίζεται ύστερα από έγκριση του οικείου ΠΥΣΔΕ ή ανάλογου οργάνου αντίστοιχα.

δ) Εάν ο ΔΔΕ ή ΠΓΡ δεν επιθυμεί να αναλάβει Υπεύθυνος διοικητικής στήριξης του έργου στην περιοχή του, ορίζει με απόφασή του, τον αντικαταστάτη του που μπορεί να είναι Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης ή άλλος εκπαιδευτικός με βαθμό Α’ και ασκεί όλες τις σχετικές με την ΠΔΣ αρμοδιότητες που έχουν βάσει της παρούσας οι ΔΔΕ ή ΠΓΡ (εκτός των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των ΔΔΕ).

ε) Σε συνεννόηση με το Σχεδιαστή-Αξιολογητή του κάθε σχολείου, αποφασίζει αν σε Λύκεια ή ΤΕΕ παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών ή σε ειδικές περιπτώσεις, πρέπει να αυξήσει το ποσοστό παρακολούθησης ή να δημιουργήσει τμήματα με λιγότερους από  5 μαθητές.

στ) Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος λειτουργεί ως  σύνδεσμος Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης με το Τμήμα Π.Δ.Σ. της Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ. και με τη Γραμματεία  Ειδικού Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/ΕΥΕ ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ζ) Αποφασίζει σε ειδικές περιπτώσεις την αύξηση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας των μόνιμων καθηγητών μέχρι 10 ώρες συνολικά ή των ωρομίσθιων καθηγητών μέχρι 15 .

η) Μεριμνά για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος Π.Δ.Σ. όταν υπάρχει πρόβλημα χώρου στις σχολικές μονάδες και δεν μπορεί να λυθεί από τον αρμόδιο Σχεδιαστή-Αξιολογητή.

θ) Συντάσσει ετήσια Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος και αποδελτιώνει τα σχετικά με αυτόν φύλλα αξιολόγησης και φόρμες αποδελτίωσης στο σύστημα MIS για τα σχολεία της αποκλειστικής εποπτείας του

ι) Ελέγχει τα προγράμματα που υλοποίησαν οι σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια κάθε μήνα αν είναι σύμφωνα με την αρχική απόφαση που έχει εκδόσει και υπογράφει τις μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας.

και επιπλέον  ο Διευθυντής Διεύθυνσης

          ια) συνυπογράφει τις μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας των Γραφείων ΔΕ και ΤΕΕ περιοχής αρμοδιότητάς του και είναι  υπόλογος έναντι του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τις δαπάνες οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

          ιβ) Προσλαμβάνει τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς  που πρόκειται να διδάξουν στην Π.Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης. Εάν δεν υπάρχουν ανάλογες προτάσεις, η επιλογή γίνεται από τον Προϊστάμενο με βάση αντικειμενικά κριτήρια (εμπειρία σε προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, βαθμός πτυχίου, κλπ). Οπωσδήποτε η επιλογή γίνεται μέσα από τη λίστα που δημιουργείται στη Διεύθυνση ΔΕ από τις αιτήσεις των ωρομισθίων καθηγητών.

Ιγ) Ανακαλεί τον ορισμό εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους, όπως προβλέπεται στο τμήμα Γ παρ. 2 εδ. δ της εγκυκλίου αυτής.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για τον καλύτερο έλεγχο και εποπτεία του προγράμματος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΔΣΕΠΕΔ
/Τμήμα ΠΔΣ , αποφασίζει για τον επιμερισμό των σχολείων στους ΔΔΕ και ΠΓΡ και στους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι οι Επόπτες του Προγράμματος. Ο Επόπτης επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τα σχολεία, μια φορά το μήνα,  και συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο εποπτείας που αποτελεί το παραδοτέο της εποπτείας του. Οι Επόπτες αποστέλλουν κάθε τρίμηνο αντίγραφα των δελτίων εποπτείας στο Τμήμα ΠΔΣ/ΔΣΕΠΕΔ και όποτε ζητηθούν, στο Γραφείο Ειδικού  Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/ΕΥΕ ΚΠΣ/ ΥΠΕΠΘ.

Δ. Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΔΣ

 

1.                  Στα Προγράμματα Π.Δ.Σ. διδάσκουν μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές των  σχολείων στο χώρο των οποίων οργανώνονται αυτά ή καθηγητές άλλου σχολείου, λυκείου ή γυμνασίου ή ΤΕΕ, της ίδιας ή και άλλης πόλης ή και ωρομίσθιοι καθηγητές:

α)Οι μόνιμοι καθηγητές και αναπληρωτές που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιλέγονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Λυκείου.

β)Οι ωρομίσθιοι καθηγητές προτείνονται  από την Επιτροπή Παρακολούθησης από τους καταλόγους που έχουν συντάξει οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρόταση πρόσληψης αποστέλλεται στη Διεύθυνση και ο Διευθυντής Διεύθυνσης προσλαμβάνει τους ωρομίσθιους καθηγητές και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις πρόσληψης. Οι προσλήψεις των ωρομισθίων καθηγητών γίνονται με τις ίδιες νόμιμες διατάξεις που ακολουθούνται και για τους ωρομίσθιους του κανονικού προγράμματος με μόνη διαφορά τη διαδικασία επιλογής.

2.         Κάθε μόνιμος ή αναπληρωτής καθηγητής μπορεί να διδάσκει σε τμήματα ΠΔΣ μέχρι και 7 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ ο ωρομίσθιος καθηγητής μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως. Σε σχολεία που απέχουν πέραν των 25 χιλιομέτρων από την έδρα της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ή όπου υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης καθηγητών, οι μόνιμοι καθηγητές και οι αναπληρωτές μπορούν να διδάξουν μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως και οι ωρομίσθιοι μέχρι 15 ώρες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Γραφείου.

3.      Στα προγράμματα Π.Δ.Σ. μπορούν να διδάξουν ή να αναλάβουν το ρόλο του Σχεδιαστή- Αξιολογητή και καθηγητές που  είναι αποσπασμένοι στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε., στην κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και στους εποπτευόμενους απ’ αυτό φορείς.

4.     Καθηγητής μπορεί να διδάξει σε πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που εφαρμόζεται σε σχολείο διαφορετικής Διεύθυνσης ή Γραφείου από αυτό της θέσης που υπηρετεί, αρκεί να μην υπερβαίνει το όριο των 7 ή 10 ωρών εβδομαδιαίως (10 ή 15 ώρες για ωρομισθίους αντίστοιχα) και να βεβαιώνεται αυτό και στις δύο σχολικές μονάδες με υπεύθυνη δήλωσή του.

5.    Καθηγητές που έχουν δύο ή περισσότερα πτυχία διδάσκουν στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με την ειδικότητα που έχουν διοριστεί ή στον κλάδο που έχουν μεταταγεί. Σε περίπτωση όμως που διδάσκουν στο σχολείο τους, ελλείψει καθηγητή ειδικότητας, ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΠΔΣ, μπορούν να διδάξουν το μάθημα αυτό στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη. Επίσης, ωρομίσθιος με δύο πτυχία  μπορεί να διδάσκει και το μάθημα του δεύτερου πτυχίου του, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν καθηγητές αντίστοιχης ειδικότητας.

6.   Οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος Π.Δ.Σ. δεν θεωρούνται υπερωρίες κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 14 του  ν. 1566/85.

7.         Καθηγητές που έχουν πάρει εκπαιδευτική άδεια δεν θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΠΔΣ.

8.      Συνταξιούχοι καθηγητές δεν θα συμμετέχουν στα προγράμματα ΠΔΣ.

9.  Για τους ωρομισθίους καθηγητές πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτοί να αποτελούν το 40% του συνόλου των απασχολούμενων καθηγητών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, ανά Διεύθυνση.

 

Ε. Θέματα διδασκαλίας και παρακολούθησης

 

1. Οι  καθηγητές που αναλαμβάνουν Τμήματα ΠΔΣ έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το δελτίο προόδου του κάθε μαθητή ευθύνης τους μέσω του οποίου επικοινωνούν με τον καθηγητή του κανονικού προγράμματος. Στο δελτίο προόδου επισημαίνονται οι αδυναμίες του κάθε μαθητή και η γενικότερη πρόοδός του.

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής εποπτείας της λειτουργίας των τμημάτων ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους που διδάσκεται το μάθημά τους. Στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, τη σχολική χρονιά 2003-04, θα συμμετέχουν  Σχολικοί Σύμβουλοι από τις παρακάτω ειδικότητες:

Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03), Φυσικών, Χημικών κλπ (ΠΕ04),  Γαλλικών (ΠΕ05),  Αγγλικών (ΠΕ06), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Πληροφορικής και  ειδικοτήτων ΤΕΕ.

 Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, παρακολουθούν το μάθημα, συζητούν με τους μαθητές, συνεργάζονται με τους διδάσκοντες, το Σχεδιαστή-Αξιολογητή του Προγράμματος και το Διευθυντή του Σχολείου. Επιλύουν τα τυχόν προβλήματα και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχία του προγράμματος. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβούλου είναι οι εξής:

α) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, διοργανώνει σεμινάρια για εκπαιδευτικά θέματα του προγράμματος, για την επιμόρφωση των καθηγητών ειδικότητάς του και όσων Σχεδιαστών  -Αξιολογητών ειδικότητάς του έχουν ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα για όλη την περιοχή αρμοδιότητάς του και όχι μόνο για τα σχολεία εποπτείας του. Για τα σεμινάρια αυτά, που δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερα των 4 ωρών έκαστο, γραμματειακή υποστήριξη θα προσφέρει ο ίδιος γραμματέας που έχει ορισθεί και για τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο τμήμα Γ, παράγραφος 4 εδάφιο γ της παρούσης εγκυκλίου. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση παρουσιολογίου, τη γενική οργάνωση των σεμιναρίων και τη συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων που  του ζητούνται από την ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα Π.Δ.Σ και το Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού/Μονάδα Δ΄/ΕΥΕ ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

β) Εναλλακτικά, ως προς το έργο των σχολικών συμβούλων:

Κατά την επίσκεψή τους στις σχολικές μονάδες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, οι σχολικοί σύμβουλοι μπορεί να παραδίδουν υποδειγματική διδασκαλία δύο ωρών, παρουσία του εκπαιδευτικού του τμήματος ΠΔΣ.

Συνολικά ο αριθμός των ωρών εισηγήσεων σε ημερίδες και των υποδειγματικών διδασκαλιών  μπορεί να είναι μέχρι :

i)12 ώρες ετησίως για τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν στην ευθύνη τους μία Διεύθυνση εκπαίδευσης

ii)16 ώρες ετησίως για τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν στην ευθύνη τους περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

γ)Για τον καλύτερο έλεγχο και εποπτεία του προγράμματος, ο  Σχολικός Σύμβουλος ορίζεται Επόπτης σύμφωνα με το τμήμα Γ παρ.4  ιγ.

            δ) Συντάσσει στο τέλος της χρονιάς Ετήσια Έκθεση την οποία υποβάλλει στην Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ./Τμήμα Π.Δ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στην Επιστημονική Επιτροπή της ΠΔΣ. Η έκθεση αυτή βασίζεται στην αποδελτίωση φύλλων αξιολόγησης της ΠΔΣ που έχουν συμπληρώσει  οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στα συμπεράσματα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης των καθηγητών και τις επισκέψεις εποπτείας του στα σχολεία και περιέχει  προτάσεις και παρατηρήσεις για την πορεία του προγράμματος.

3.        Την κεντρική επιστημονική ευθύνη και καθοδήγηση της ΠΔΣ έχει η Επιστημονική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                  Η Επιστημονική Επιτροπή διευθύνει εκπαιδευτικά το έργο σε συνεργασία με την Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ./Τμήμα Π.Δ.Σ. του ΥΠΕΠΘ. Η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με την Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ./Τμήμα Π.Δ.Σ. του ΥΠΕΠΘ διοργανώνει ημερίδες επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων σε κεντρικό  επίπεδο ή κατά τόπους σε ευρύτερες περιφέρειες με θέματα διδακτικά, παιδαγωγικά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Στη συνέχεια, οι Προϊστάμενοι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι διοργανώνουν περιφερειακές ημερίδες για την ενημέρωση και επιμόρφωση των Σχεδιαστών Αξιολόγησης και των καθηγητών αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στο τμήμα Γ, παρ.4, εδ.β και στο παρόν τμήμα, παρ. 2, εδ. β.             .

 

                                                                          Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                           

                                                          ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   

       

                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ     

 

 

 ©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Δημοσιεύθηκε την: 09.09.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 931 φορές

Εκτύπωση