Εβδομήντα -70- πίνακες με όλες τις Διευθύνσεις, τα Γραφεία και τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπίδευσης, με διευθύνσεις και τηλέφωνα που συνεχώς αναενώνονται και εμπλουτίζονται.

    Υποενότητες με δεκάδες αναλυτικά κατηγοριοποιημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την εκπαίδευση. Το ελληνικό εκπαιδευτικό Internet, όπως δεν το είδατε ποτέ ξανά!

    Ενημερώστε μας για τη δική σας ή κάποια άλλη ενδιαφέρουσα διεύθυνση που λείπει από τις καταστάσεις μας για να την προσθέσουμε και να ενημερώσουμε, επίσης, τα Μέλη της Έδρας! Η όποια καταχώρηση δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, όπως και καμιά υπηρεσία της Έδρας, άλλωστε...

· Διευθύνσεις