Καλώς ήλθατε στην πλέον πολυσύχναστη ενότητα της Έδρας!

    Τα μέλη του Τμήματος Σύνταξης φροντίζουν καθημερινά για την αποδελτίωση όλων των δημοσιευμένων άρθρων των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των οποίων η ύλη προσφέρεται στο Διαδίκτυο. Ακόμη, αποδελτιώνονται διάφορα επώνυμα άρθρα, ανακοινώσεις, κ.λ.π.

    Για λόγους δεοντολογίας και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων δεν φιλοξενούνται στον κόμβο της Έδρας Εκπαίδευσης τα πρωτότυπα άρθρα, στα οποία οδηγούν οι συνδέσεις των τίτλων ειδήσεων, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και μάλιστα παλαιοτέρων ετών.

· Ειδήσεις & Άρθρα επικαιρότητας για την εκπαίδευση
· Συνεντεύξεις για την εκπαίδευση
· Αρχείο αποδελτιωμένων ειδήσεων για την εκπαίδευση
· Αρχείο Δελτίων Ενημέρωσης
· Παρουσιάσεις Βιβλίων και άλλων Εντύπων