Ανατρέξτε σε ένα πλήθος εγγράφων του κράτους και της πολιτείας, αλλά και ειδικότερα των διοικητικών υπηρεσιών του Υπ.Ε.Π.Θ., όπως αυτά εκφράζονται μέσα από κάθε μορφής νομοθετικά κείμενα που απευθύνονται στην κάθε είδους καθημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα.
    Φιλοξενούνται όλες οι συνεδριάσεις της ελληνικής βουλής, αποδελτιωμένες για θέματα παιδείας. Το ευρετήριο που δημιουργήθηκε γι αυτή την υποενότητα, αποσκοπεί στην ευκολότερη αναζήτηση κάποιας συνεδρίασης με βάση τη θεματολογία της.
    Οι συντελεστές της Έδρας φροντίζουν καθημερινά για τον εμπλουτισμό του κόμβου με ό,τι νεότερο υπάρχει και αποσκοπεί στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν συμπεριλαμβάνονται, όμως, προσωπικής ή εμπιστευτικής μορφής δημόσια έγγραφα, όπως απαντητικές επιστολές επί προσωπικού ή οποιαδήποτε άλλα διαβαθμισμένα έγγραφα.

· Νομοθεσία και σχετικά θεσμικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
· Βουλή των Ελλήνων
· Νόμοι και Προτάσεις Νομοσχεδίων
· Προεδρικά Διατάγματα
· Υπουργικές Αποφάσεις
· Εγκύκλιοι