Η Έδρα Εκπαίδευσης φιλοξενεί κάθε ενυπόγραφη θέση κάθε επίσημου φορέα, σεβόμενη πάντα τις κείμενες διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδας και της ισχύουσας νομολογίας.

    Σ' αυτή την ενότητα θα βρίσκετε ενυπόγραφες προτάσεις θέσεων, ανακοινώσεις, υπομνήματα και δηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθμίδων για ό,τι απασχολεί την ελληνική εκπαίδευση.

    Οποιοσδήποτε επίσημος φορέας εκφράζει θέση για θέματα εκπαίδευσης, μπορεί να επικοινωνεί με την Έδρα και να ζητά τόσο τη δημοσίευση της θέσης του, όσο και την κατ' ιδίαν ενημέρωση όλων των Μελών της Έδρας γι' αυτή, μέσω του Δελτίου Ενημέρωσης που λαμβάνουν καθημερινά.

· Πολιτείας & Πολιτικών κομμάτων
· Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης
· Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
· Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· Τεχνικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
· Διαφόρων Φορέων