Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Κωδικοί

Λεκτικό

ΠΕ01

Θεολόγοι

ΠΕ02

Φιλόλογοι

ΠΕ03

Μαθηματικοί

ΠΕ04.01

Φυσικοί

ΠΕ04.02

Χημικοί

ΠΕ04.03

Φυσιογνώστες

ΠΕ04.04

Βιολόγοι

ΠΕ04.05

Γεωλόγοι

ΠΕ05

Γαλλικής

ΠΕ06

Αγγλικής

ΠΕ07

Γερμανικής

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

ΠΕ09

Οικονομολόγοι

ΠΕ10

Κοινωνιολόγοι

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

ΠΕ12.01

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΠΕ12.02

Αρχιτέκτονες

ΠΕ12.03

Τοπογράφοι

ΠΕ12.04

Μηχανολόγοι

ΠΕ12.05

Ηλεκτρολόγοι

ΠΕ12.06

Ηλεκτρονικοί μηχανικοί

ΠΕ12.07

Ναυπηγοί

ΠΕ12.08

Χημικοί Μηχανικοί - Μεταλλειολόγοι

ΠΕ12.10

Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι

ΠΕ12.11

Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης

ΠΕ12.12

Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΕ12.13

Περιβαλλοντολόγων

ΠΕ13

Νομικής - Πολιτικών Επιστημών

ΠΕ14.01

Ιατροί

ΠΕ14.02

Οδοντίατροι

ΠΕ14.03

Φαρμακοποιοί

ΠΕ14.04

Γεωπόνοι

ΠΕ14.05

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

ΠΕ14.06

Νοσηλευτικής

ΠΕ15

Οικιακής Οικονομίας

ΠΕ16

Μουσικής

ΠΕ16.01

Μουσικής

ΠΕ16.02

Μουσικής

ΠΕ17.01

Πολιτικοί ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.02

Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.03

Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.04

Ηλεκτρονικοί ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.05

Πολιτικοί ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.06

Μηχανολόγοι ΤΕΙ - Ναυπηγοί ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.07

Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.08

Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.09

Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων

ΠΕ17.10

Τεχνολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής

ΠΕ17.11

Τοπογράφοι ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ18.01

Γραφικών Τεχνών

ΠΕ18.02

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ18.03

Λογιστικής

ΠΕ18.04

Αισθητικής

ΠΕ18.05

Κομμωτικής

ΠΕ18.06

Κοπτικής - Ραπτικής

ΠΕ18.07

Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ18.08

Οδοντοτεχνικής

ΠΕ18.09

Κοινωνικής Εργασίας

ΠΕ18.10

Νοσηλευτικής

ΠΕ18.11

Μαιευτικής

ΠΕ18.12

Φυτικής Παραγωγής

ΠΕ18.13

Ζωικής Παραγωγής

ΠΕ18.14

Ιχθυοκομίας - Αλιείας

ΠΕ18.15

Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων

ΠΕ18.16

Δασοπονίας

ΠΕ18.17

Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΕ18.18

Οχημάτων ΤΕΙ

ΠΕ18.19

Στατιστικής

ΠΕ18.20

Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΕ18.21

Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

ΠΕ18.22

Μεταλλειολόγοι - Τεχνικών Ορυχείων - Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

ΠΕ18.23

Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι)

ΠΕ18.24

Εργασιοθεραπείας

ΠΕ18.25

Φυσιοθεραπείας

ΠΕ18.26

Γραφιστικής

ΠΕ18.27

Διακοσμητικής

ΠΕ18.28

Συντηρητές Έργων Τέχνης & Αρχαίων Ευρημάτων

ΠΕ18.29

Φωτογραφίας

ΠΕ18.30

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας

ΠΕ18.31

Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

ΠΕ18.32

Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών

ΠΕ18.33

Βρεφονηπιοκόμοι

ΠΕ18.34

Αργυροχρυσοχοϊας

ΠΕ18.35

Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΕ18.36

Τεχνολόγοι Τροφίμων - Διατροφής - Οινολογίας & Τεχνικών Ποτών

ΠΕ18.37

Δημόσιας Υγιεινής

ΠΕ18.38

Κεραμικής -  ξ

ΠΕ18.39

Επισκέπτες Υγείας

ΠΕ18.40

Εμπορίας & Διαφήμισης (marketing)

ΠΕ18.41

Δραματικής Τέχνης

ΠΕ19

Πληροφορικής ΑΕΙ

ΠΕ20

Πληροφορικής ΤΕΙ

ΠΕ32

Θεατρικών Σπουδών

ΠΕ33

Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.)