/ Σκοπός, Πηγές & Όροι Χρήσης


Η Έδρα Εκπαίδευσης είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας πολλών ετών των Μελών της που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι θέσεις που διατηρούν στο επάγγελμα τους τα μέλη της Ομάδας διασφαλίζουν την απόλυτη εγκυρότητα και σαφήνεια όλων των θεμάτων που διαπραγματεύεται η Έδρα Εκπαίδευσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η ηλεκτρονική Έδρα Εκπαίδευσης ασχολείται κυρίως με θέματα που απασχολούν γενικά την εκπαίδευση και κατ' επέκταση τον εκπαιδευτικό σε όλα τα στάδια της ζωής του: από τη στιγμή που παλεύει να πάρει το πτυχίο από τη σχολή του, τις μοναδικές στιγμές αναζήτησης εργασίας, τους αγώνες του, την προσφορά του στο σχολείο, είτε σαν αναπληρωτής και προσωρινός, είτε σαν διορισμένος και μόνιμος, τα πολλά και διάφορα προβλήματα του στην υπηρεσία, έως και τη στιγμή που θα αποχαιρετήσει τον αγωνιστικό στίβο του επαγγέλματος του, βγαίνοντας στη σύνταξη.
Θα βρείτε, ακόμη, θέματα που αφορούν τον μαθητή, το πλέον σεβαστό αντικείμενο εργασίας και μελέτης στη δουλειά του κάθε εκπαιδευτικού ή τέλος θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας όλων των εμπλεκομένων στην ελληνική εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ
Μόνος σκοπός της Έδρας Εκπαίδευσης είναι η συνεχής, υπεύθυνη, έγκυρη, επώνυμη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κόσμου της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τον κόσμο για όσα συμβαίνουν γύρω απ' αυτή γι' αυτή.
Η ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν προσφέρεται για προσωπικές φιλοδοξίες ή προβολές και για τον λόγο αυτό δεν έχει καμμία σημασία ποιός προσφέρει τί σ' αυτόν τον σκοπό, ποιός δημιουργεί τί, κ.λ.π. Οποιεσδήποτε προσωπικές θέσεις δημοσιεύονται ενυπόγραφες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σύμφωνα με την δεοντολογία που διέπει τις αρχές δημιουργίας αυτής της προσπάθειας.
Στις ιστοσελίδες μας φιλοξενούνται προσωπικές, συνδικαλιστικές ή πολιτικές θέσεις, πάντα στα πλαίσια της ενημέρωσης και ποτέ σαν υιοθέτηση αυτών. Δεν υπάρχουν και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν προσωπικά κριτήρια επιλογής ή απόρριψης κάποιων άρθρων -βάσει των προκαθορισμένων δεσμεύσεων που δέχθηκαν όλα τα ιδρυτικά μέλη της ΕΔΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- από τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε Μ.Μ.Ε. ή αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προς δημοσίευση και -προπαντώς- είναι ενυπόγραφα. Τα μόνα κριτήρια δημοσίευσης ή μη οποιουδήποτε κειμένου ή αρχείου είναι αυτά που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος (Άρθρο 14) περί Τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ιστοσελίδες της ΕΔΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χρησιμοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την ελληνική γλώσσα και απευθύνονται σε ελληνομαθείς σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούνται ξενόγλωσσες λέξεις και φράσεις, μόνο όταν αυτές αποτελούν κοινοτοπίες (cliche), όταν απαιτούνται για να περιγράψουν κάποια αντίστοιχη ελληνική, όταν αποτελούν ονομασία ή μέρος λογισμικού, ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή άλλου στοιχείου ή όταν αποτελούν μέρος ή σύνολο ονομασίας λογοτύπου. Δηλώνεται ρητά, πως σε καμμία περίπτωση η αποκλειστική χρήση της ελληνικής γλώσσας δεν εφαρμόζεται από πλευράς κενοδοξίας (snob) ή φυλετισμού.

ΠΗΓΕΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πηγές ενημέρωσης αποτελούν κατ' αρχήν τα ίδια τα Μέλη, κάθε Φορέας, κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και οποιοσδήποτε θέλει να συνεισφέρει τις γνώσεις του ή τη γνώμη του στην κοινή ενημέρωση του κόσμου της εκπαίδευσης. Οι ιστοσελίδες ενημερώνονται όποτε είναι αυτό δυνατόν, συνήθως σε καθημερινή βάση και εξαρτάται από την συχνότητα ενημέρωσης των ίδιων των πηγών.
Πολλές ιστοσελίδες της ΕΔΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περιέχουν συνδέσεις πηγών προς άλλες τρίτες ιστοσελίδες και ο επισκέπτης μεταφέρεται σ' αυτές ανάλογα με τις επιλογές του, άσχετα αν αυτό δεν είναι ορατό, λόγω της τεχνικής υποδομής των ιστοσελίδων του κόμβου. Η ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των sites.
Η ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διαθέτει στις ιστοσελίδες της υπηρεσιακά κείμενα για να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου σε αντίστοιχες πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση, γενικότερα. Στόχος της είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.
Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι αυθεντική μόνο η μορφή της νομοθεσίας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στο έντυπο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και την έντυπη Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αντίστοιχα.

Άδεια για χρήση εγγράφων, όπως κάθε είδους νομολογία, δελτία τύπου, πληροφοριακά έγγραφα που φιλοξενούνται στην Έδρα Εκπαίδευσης, χορηγείται ελεύθερα και αυτόματα υπό τους εξής όρους:
(1) Για κάθε είδους πληροφορία ο επισκέπτης της δεσμεύεται με την παρακάτω ανακοίνωση χορήγησης άδειας, την οποία αποδέχεται σαν υπεύθυνη δήλωσή του:
"Η Έδρα Εκπαίδευσης και οι Συνεργάτες της δεν δηλώνουν με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον κόμβο είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Έδρα Εκπαίδευσης και οι Συνεργάτες της με το παρόν δηλώνουν ότι δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν γεννάται καμία ευθύνη της Έδρας Εκπαίδευσης και των Συνεργατών της για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με την χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν τον κόμβο. Κάθε έγγραφο που δημοσιεύεται σ' αυτόν τον κόμβο ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρού σε καιρό, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές."
(2) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον κόμβο περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και
(3) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από τη σχετική ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.


Η Έδρα Εκπαίδευσης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κάθε προσφορά προβολής των ηλεκτρονικών σελίδων και όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Το περιεχόμενο και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών σελίδων του κόμβου αυτού συνεχώς ανανεώνονται, τροποποιούνται, δέχονται προσθήκες ή πιθανές αφαιρέσεις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Έδρας Εκπαίδευσης και των Συνεργατών της.


Η ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έχει σκοπό να ενεργοποιεί σταδιακά μια σειρά από δραστηριότητες για την εκπαίδευση. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας για προτάσεις βελτίωσης και προσθήκης των ιστοσελίδων που απώτερο σκοπό έχουν να βελτιώνουν πάν' απ' όλα την ίδια την Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Να θυμάστε πάντα πως η Έδρα Εκπαίδευσης είναι ΟΜΑΔΑ που συμμετέχετε και ΣΕΙΣ !